Nhạc Karaoke: Sáng Tỏa Hoa Đàm – Hằng Vang

Nhạc phẩm: SÁNG TỎA HOA ĐÀM – Nhạc sĩ Hằng Vang – Tiếng hát B, Trinh – Phần Karaoke: Đức Quảng 2015

Bài khác nên xem

Hình ảnh sinh hoạt Vu Lan GĐPT huyện Tánh Linh – Bình Thuận

phuocthanh

Cảm niệm Pháp Nạn

nhuanphap

Tám ý nghĩa của đại lễ Phật Đản

phuocthanh