Nhạc Karaoke: Sáng Tỏa Hoa Đàm – Hằng Vang

Nhạc phẩm: SÁNG TỎA HOA ĐÀM – Nhạc sĩ Hằng Vang – Tiếng hát B, Trinh – Phần Karaoke: Đức Quảng 2015

Bài khác nên xem

Di Ảnh Huynh Trưởng Cấp Dũng Tâm Châu Nguyễn Trưng

phuocthanh

HOA TRẮNG MẸ THÂN YÊU

Huệ Quang GĐPTVN

Bùi Giáng viết về thơ Tuệ Sỹ

phuocthanh