BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam lễ Phật đầu năm và chúc Tết

???????????????????????????????

 

Sáng nay vào lúc 7h30 ngày mồng một Tết Ất Mùi(19.02.2015), BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, BHD GĐPT Gia Định, BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tham dự lễ Phật đầu năm tại Tu viện Quảng Hương Già Lam cùng với GĐPT Đức Chơn.

Sau phần chào Kỳ hiệu Sen Trắng, BHT GĐPT Đức Chơn đã giới thiệu: Huynh Trưởng cấp Dũng Như Thật Nguyễn Công Minh – Phó Trưởng Ban Điều Hành, Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San – Phó Trưởng Ban Ngành Nam, Huynh Trưởng cấp Tấn Đạt Thịnh  Q Tổng Thư Ký, Huynh Trưởng cấp Tấn Diệu Thuận Phạm Thị Xuân Hòa  – Phó Tổng Thư Ký, Huynh Trưởng cấp Tấn Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng – Thủ Quỷ BHD TƯ, Huynh Trưởng cấp Tấn Nguyên Thanh  Ngô Văn Chơn –  Ủy viên Tổ Kiểm, Huynh Trưởng cấp Tấn Thiên Tịnh Lê Văn Nghệ Đại Diện Miển Quảng Đức, Huynh Trưởng cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cưởng Ủy viên Tu Thư kiêm Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức  Sài Gòn, Huynh Trưởng cấp Tấn Quảng Bình Nguyễn Thanh Lân, –  Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định, Huynh Trưởng cấp Tấn Diệu Trinh Nguyễn Thị Tuyết –  Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định kiêm Gia Trưởng GĐPT Đức Chơn.

 Gia Trưởng GĐPT Đức Chơn chúc Tết quý anh chị trong BHD Trung Ương, BHD GĐPT Gia Định, BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, Huynh Trưởng cấp Dũng Như Thật Nguyễn Công Minh – Phó Trưởng Ban Điều Hành đã đáp từ, Huynh Trưởng cấp Tấn Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng – Thủ Quỷ BHD TƯ đã chuyển quà Tết của Hòa Thượng Thích Thái  Hòa – Tổng Thư Ký Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam cho BHT và các em Ngành Đồng GĐPT Đức Chơn, anh Như Thật, Anh Đạt Thịnh, anh Thiên Tịnh “Lìxì” cho GĐPT Đức Chơn.

Phái đoàn cung kính chúc Tết quý Hòa Thượng Thích Nguyên Giác Trú Trì Tu viện Quảng Hương Già Lam, Thượng Tọa Thích Khế Đạo-Thành Viên – Ban Thường Trực HĐCVGHGĐPTVN, Thượng Tọa Thích Minh Tuệ – Quản Chúng Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Hòa Thượng Thích Đức Thắng – Phó Trưởng Ban – Ban Thường Trực HĐCVGHGĐPTVN – Viện Chủ Chùa An Linh, Thượng Tọa Thích Chơn Thức  –  Thành Viên  – Ban Thường Trực HĐCVGHGĐPTVN Trú Trì Tu Viện Quảng Đức, Thượng Tọa Thích Trúc Thông Phổ  –  Thành Viên  – Ban Thường Trực HĐCVGHGĐPTVN Trú Trì Thiện Viện Trúc Lâm Tuệ Quang, chúc Tết hoàn mãn và kết túc lúc 16h00 cùng ngày

Vp BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

 

???????????????????????????????

3

???????????????????????????????

5

6

7

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

Bài khác nên xem

Trại họp bạn Đầu Thứ Đàn GĐPT Gia Định

nhuanphap

Tâm thư của BHD Trung ương GĐPTVN V/v hỗ trợ cho Lam viên đang học Đại học – Cao đẳng tại VN, có hoàn cảnh khó khăn

Huệ Quang GĐPTVN

Ngành Nữ GĐPT Biên Hòa tổ chức Trại Hạnh “Tâm Chánh IV” – năm 2023

Huệ Quang GĐPTVN