GĐPT Cam Ranh kiến lập đàn tràng Hiệp Kỵ năm Nhâm Dần – PL.2566 – DL.2022

Đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “tôn sư trọng đạo” là văn hóa Phật – Việt. Trên tinh thần đó, Lễ hiệp kỵ hằng năm vào dịp vía Đức Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật đã trở thành ngày truyền thống của Lam viên GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm, với tâm nguyện tưởng niệm, tri ân công đức vô lượng của các bậc tiền nhân đã dấn thân hy hiến phụng sự cho đạo pháp, cho mục đích – lý tưởng của GĐPT Việt Nam. Hiệp kỵ cũng là túc duyên kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những người hiện hữu với Chơn linh, Hương linh quá cố cùng hàm dưỡng Sứ mệnh Người áo lam để tiếp nối ánh sáng vô tận đăng, tiếp nối dòng Lam sử, tiếp nối cuộc sống có ý nghĩa cao đẹp trong kiếp nhân sinh giữa cõi ta bà uế độ.

Được sự hoan hỷ tạo thắng duyên của Hòa thượng trụ trì và Tăng chúng chùa Từ Vân, trong hai ngày 10 và 11 tháng 11 năm Nhâm Dần – DL.2022 – PL.2566 (tức ngày 03 và 04/12/2022), Gia Đình Phật Tử Cam Ranh long trọng kiến lập đàn tràng Hiệp kỵ để tưởng niệm tri ân trong muôn một đối với Chư ân sư, Tiền bối hữu công, Ân nhân bảo trợ, Gia trưởng, Huynh trưởng và Đoàn sinh quá cố.

+ Vào lúc 14 giờ ngày 10/11 AL (03/12/2022), Lễ  cúng Tiên thường, Mông Sơn Thí Thực được Chư tôn Ban Kinh sư do Đại đức Thích Chúc Lạc lâm nghi sám chủ.

+ Ngày 11/11 AL (04/12/2022), Mặc dù thời tiết không được thuận lợi, cơn mưa nặng hạt kéo dài từ nhiều ngày qua. Từ sáng sớm, trên 250 Lam viên gồm HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết – Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh, cùng các Huynh trưởng thành viên BHD; Gia trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh 17 đơn vị trực thuộc, đã vân tập trong khuôn viên chùa Từ Vân. Các đơn vị trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh tuần tự đảnh lễ, dâng phẩm vật tiến cúng lên Linh đài.

Vào lúc 8 giờ 00; Lễ Tưởng niệm được cử hành trọng thể, trang nghiêm, dưới sự chứng minh của Hòa thượng đạo hiệu thượng Tịnh hạ Nghiêm, Trưởng ban cố vấn Giáo hạnh; hiệp cùng chư Thượng tọa, Đại đức Tăng – Ni giáo phẩm, cố vấn giáo hạnh GĐPT tại Cam Ranh và Cam Lâm quang lâm chứng minh Lễ Hiệp Kỵ.

Hội chúng hân hoan chào mừng sự hiện diện của các anh/chị phái đoàn đại diện BHD.GĐPT Ninh Thuận, phái đoàn HTr Lam hữu GĐPT Bình Định; Quý vị thân nhân của chư vị Tiền bối hữu công, Bảo trợ, Gia trưởng và Lam viên quá cố; Quý vị ân nhân của GĐPT Cam Ranh; Quý Anh-Chị-Em Cựu Huynh trưởng, Cựu Đoàn sinh GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm qua các thời kỳ.

Trong giờ phút hiển linh trang trọng, Chư tôn thiền đức quang lâm Phật đường niêm hương bạch Phật và viếng Linh đài. Ánh vàng rực rỡ trên huỳnh y của Chư tôn thiền đức đã tạo cho không gian của lễ tưởng niệm chư Giác linh Tôn sư, chư Chơn linh Tiền bối hữu công, chư Hương linh lam viên quá cố, được thập phần thanh tịnh trang nghiêm.

HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết – Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh, thay mặt cho toàn thể Lam viên xin nương vào oai đức của Chư tôn thiền đức hiện tiền, cung kính dâng lời cẩn bạch Hiệp kỵ.

Toàn thể Hội chúng trang nghiêm cung đón đạo từ của Hòa thượng chứng minh. Ngài nhắc nhở về đạo lý uống nước nhớ nguồn; dạy đoàn viên GĐPT phải luôn quy ngưỡng Tam Bảo và hộ trì Chánh pháp; phải luôn tưởng nhớ, tri ân công đức của các bậc ân sư, tiền nhân hữu công, Huynh trưởng và Đoàn sinh quá cố; luôn luôn vui sống hòa hợp thanh tịnh, gìn giữ mạng mạch nhà Lam. Có như vậy mới mong báo đền được công đức của tiền nhân… Cuối cùng, Ngài cầu nguyện chư Giác linh – Chơn linh – Hương linh liệt vị liên tòa được siêu sanh tịnh độ; chúc toàn thể đạo tràng vô lượng an lạc.

Sau lời tri ân cảm tạ của Ban Tổ chức, Hòa thượng chứng minh dẫn niệm Hồi hướng công đức. Đạo tràng Lam viên nghiêm trang cung tiễn chư Tôn thiền đức hồi liêu.

Tiếp sau lễ tưởng niệm, dưới sự lâm nghi dẫn lễ của Ban Kinh sư, Lam viên và thân nhân của chư vị quá cố trang nghiêm tham dự Lễ Kỳ siêu – Tiến linh.

Lễ Hiệp kỵ năm Nhâm Dần – 2022 của GĐPT Cam Ranh hoàn mãn lúc 12 giờ cùng ngày trong đạo tình lan tỏa, trong niềm hoan hỷ Phật sự viên thành.

LỄ TIÊN THƯỜNG

Được cử hành vào lúc 14 giờ 00, ngày 10/11/Nhâm Dần (03/12/2022)

LỄ CHÁNH KỴ

Ngày 11/11/Nhâm Dần (04/12/2022)

Chư Tăng tịnh xá Ngọc Hải, TP. Cam Ranh dâng hương tưởng niệm.

Đại diện Hội đồng Huynh trưởng các cấp Tấn, Tín, Tập dâng hương tưởng niệm.

Phái đoàn các đơn vị trực thuộc tuần tự dâng hương tưởng niệm.

Phái đoàn HTr Lam hữu GĐPT Bình Định dâng hương tưởng niệm.


LỄ TƯỞNG NIỆM

Cung nghinh Chư Tôn đức quang lâm chứng minh Lễ Hiệp Kỵ

HTr Minh Thiền – Phạm Bá Quyết (Trưởng Ban BHD GĐPT Cam Ranh) dâng lời cẩn bạch cảm niệm Lễ Hiệp Kỵ

Hòa thượng chứng minh ban đạo từ

LỄ KỲ SIÊU – TIẾN LINH

Tin và hình ảnh: CTV Trang nhà tại Cam Ranh

Bài khác nên xem

Kết khóa Trại HL Lộc Uyển 15 – BHD Bà Rịa Vũng Tàu

datthinh

Hoạt động Phật sự đầu năm Quý Mão của BHD GĐPT Khánh Hòa

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Đồng Nai: tổ chức Lễ Phúng viếng cố Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Trình Nguyễn Đức Thạo

phuocthanh