Cung an chức sự – Ban tổ chức Lễ tang Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

CUNG AN CHỨC SỰ

TANG LỄ CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG

THỊ ĐỀ  NGUYỄN KHẮC THỌ

 

BAN CHỨNG MINH

Đệ Nhất Chứng minh:

Hòa thượng Thích Đức Chơn,  Viện chủ Tu viện

Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn, Thượng thủ

Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPTVN

Đệ nhị Chứng Minh:

Hòa Thượng Thích Minh Chiếu, niên trưởng Tu viện Phật Ân,

Đồng Nai, Phó thượng thủ HĐ CV GĐPTVN

Đệ tam chứng minh:    

Hòa thượng Thích Đồng Tâm,

Trú trì Chùa Linh Sơn – Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận

BAN NGHI LỄ

Chấp lệnh :

Thượng tọa Thích Đổng Quyên

Sám chủ :

Thượng tọa Thích Đổng Hoằng

Pháp sư :

Đại Đức Thích Nguyên Hiền

Công văn :

Đại đức Thích Hạnh Từ

Kinh sư :

Đại Đức Thích Thông Trí

Đại Đức Thích Pháp Tạng

Đại Đức Thích Pháp Quang

Đại Đức Thích Minh Trí

Chư tăng chùa Linh Sơn

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

 

CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG THỊ ĐỀ  NGUYỄN KHẮC THỌ

NGUYÊN ĐẠI DIỆN BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM TẠI MIỀN LIỄU QUÁN

TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ NINH THUẬN

 

CỐ VẤN

HÒA THƯƠNG  THÍCH THANH HUYỀN, Phó thượng thủ HĐCVGH GĐPT VN

HÒA THƯỢNG  THÍCH PHƯỚC AN, Thành viên HĐCVGH GĐPT VN

BAN TỔ CHỨC

 

– Trưởng ban  HT Cấp Dũng  Như Thật  Nguyễn Công Minh    P.TB ĐH BHD TƯ GĐPT VN.

– Phó ban         HT Cấp Tấn   Tâm Đắc  Phan Văn Ngậc             PTB. BHD Ninh Thuận

– Phó ban         HT Cấp Tấn  Nguyên Lễ  Trần Công Lộc           TTK. BHD Ninh Thuận

– Thư Ký           HT Cấp Tấn  Quảng Dũng  Nguyễn Văn Hà       P.TTK. BHD Ninh Thuận

                          HT Cấp Tấn  Tâm Tăng  Trần Thị Kim Cúc         UV.Thiếu Nữ BHD Ninh Thuận

                 HT Cấp Tín  Huệ Quảng  Nguyễn Phúc Quang   TTK. BHD Cam Ranh

– Thủ quỷ        HT Cấp Tín  Diệu Phúc  Nguyễn Thị Út              BHD Ninh Thuận 

                           Phật tử   Nguyễn Khắc Danh                           Đại diện Gia đình

– Ủy viên        HT Cấp Tấn   Nguyên Công  Lương Hoàng Đế     UV Nội Vụ BHD Ninh Thuận

                HT                   Thị Nhã  Nguyễn Xuân Thanh      BHD Ninh Thuận

                         HT Cấp Tín   Thị Thắng  Nguyễn Văn Chiến        BHD Ninh Thuận

                HT Cấp Tín  Chúc Gia  Lê Đình Cư                      BHD Cam Ranh

                HT Cấp Tín   Minh Thiền  Phạm Bá Quyết            BHD Cam Ranh

                HT Cấp Tín   Tâm Thông  Trần Văn Hữu              BHD Cam Ranh

 

Bài khác nên xem

Bản Thệ Tăng Già – Ban Thường Trực HĐCVGH GĐPT Việt Nam

datthinh

Lễ Tấn Phong cấp DŨNG GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Quyết định số : 12.027/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh