Còn đây một tấm lòng son (Nhạc: Đức Quảng – tưởng niệm anh Tâm Đắc Phan Văn Ngậc)

“Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh” – Còn đây một tấm lòng son sắt – dẫu giữa bão bùng chẳng ngã nghiêng. Thành kính bái biệt anh Tâm Đắc Phan văn Ngậc – Gởi về Ninh Thuận mời các em cũng hát tiễn biệt anh.

Đức Quảng – Nguyễn Hoàng Phụng

Bài khác nên xem

HỘI THI TIẾNG HÁT CA LĂNG TẦN GIÀ

Nhạc: Ân Đức Sinh Thành – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Mẹ Từ Bi – Chúc Linh

ducquang