Còn đây một tấm lòng son (Nhạc: Đức Quảng – tưởng niệm anh Tâm Đắc Phan Văn Ngậc)

“Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh” – Còn đây một tấm lòng son sắt – dẫu giữa bão bùng chẳng ngã nghiêng. Thành kính bái biệt anh Tâm Đắc Phan văn Ngậc – Gởi về Ninh Thuận mời các em cũng hát tiễn biệt anh.

Đức Quảng – Nguyễn Hoàng Phụng

Bài khác nên xem

Nhạc: Tưởng Niệm Yến Phi – Hằng Vang

ducquang

Bài Hát Tưởng Niệm GĐPT – Nguyên Nhân?

ducquang

Nhạc Lý Căn Bản (4)

ducquang