Chuyện tiền thân – Con voi hiếu nghĩa

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Mở Mắt

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 I.  CHUẨN BỊ

–   Chọn một Oanh vũ có khả năng kể chuyện kể tốt chuyện đã học.

–   Hình ảnh con voi.

–   Bài hát về con voi.

 II.  GIỜ HỌC

          Huynh trưởng khuyến khích các em xung phong kể lại chuyện đã học. Sau đó cho Oanh vũ đã chuẩn bị kể lại lần nữa.

          Huynh trưởng chuyển ý, kể chuyện mới cho các em nghe sau đó hỏi lại ý chính.

  1. Em trả lời

–   Tại sao voi nhịn ăn và khóc suốt ngày sau khi bị bắt?

–   Voi hứa với vua điều gì khi được thả ra?

–   Vì sao khi voi trở lại, Vua cho người chăm lo tử tế?

–   Chuyện con voi cho ta bài học gì?

  1. Em cần biết

a.  Tóm tắt câu chuyện

          Ngày xưa ở xứ Ba La Nại có một vị Vua thường dẫn lính vào rừng săn bắn. Một hôm nhà Vua bắt được một con voi trắng tuyệt đẹp. Vua cho lính đem về hoàng cung. Nhưng kể từ khi bị bắt, voi chỉ lhóc suốt ngày mà không ăn uống gì cả. Quản tượng trình lên Vua, Vua đến tận chuồng hỏi nguyên do. Voi quỳ mọp xuống thưa: “ Tâu bệ hạ tôi còn cha mẹ già ở rừng xanh không thể tự kiếm ăn, nay tôi bị bắt, cha mẹ tôi chắc sẽ chết đói. Thà tôi chịu chết còn hơn sống mà không tròn hiếu đạo ”.

          Nghe xong, Vua động lòng, cho thả Voi về rừng. Voi quỳ xuống tạ ơn và hứa sẽ trở lại hầu Vua khi cha mẹ qua đời.

          12 năm sau, khi Vua đang ngự triều thì nghe tin có 1 con voi vào thành và đang tiến thẳng tới hoàng cung. Tới trước Vua, Voi quỳ xuống tưa là cha mẹ đã qua đời, giữ lời hẹn xưa Voi trở lại đây. Cảm phục con voi hiếu nghĩa, Vua sai người chăm sóc Voi cho đến khi Voi già chết.

          Voi là tiền thân của Đức Phật Thích Ca.

b.  Bài học từ câu chuyện:

–   Voi biết hiếu kính, phụng dưỡng cha mẹ.

–   Voi coi trọng chữ tín: hứa là phải giữ lời.

  1. Em thực hành

–   Em phải hiếu kính với cha mẹ bằng những việc làm cụ thể, đở đần chăm sóc cho cha mẹ.

–   Em tập thói quen giữ lời hứa.

Bài khác nên xem

Dấu lối đi : Bậc Chân Cứng

datthinh

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức khai khóa các bậc tu học trường kỳ Kiên- Trì- Định- Lực (gồm Lực 1, 2,3,4,5) năm 2017.

phuocthanh

BHD.GĐPT Cam Ranh: Kỳ thi Kết khóa Bậc học Huynh trưởng và Đoàn sinh năm 2018

Huệ Quang GĐPTVN