Chuyên đề : Sinh hoạt Đội – Chúng kiểu mẫu.

          Trong mọi tổ chức, mọi đoàn thể, muốn tổ chức vững mạnh chúng ta phải luôn có hạ tầng cơ sở chắc chắn, vững vàng như chân móng của một ngôi nhà cao tầng. Trong tổ chức GĐPT, theo hệ thống hàng dọc, thấp nhất là một đơn vị. Trong một đơn vị chúng ta lại có hai đến sáu đoàn. Với đoàn ngành Thanh, Thiếu lại có các Đội – Chúng, do Đội-Chúng trưởng, phó điều khiển, sinh hoạt theo Hàng đội tự trị. Đội-Chúng trưởng, phó chính là hạ tầng cơ sở quan trọng và cần thiết trong tổ chức GĐPT, Đội-Chúng trưởng giỏi sẽ có đội chúng vững, đoàn tất mạnh, Gia đình ngày một phát triển.Vì thế để có được những Đội-Chúng trưởng phó tài ba chúng ta cần phải sinh hoạt đội chúng kiểu mẫu.

    II.   Mục đích:

–   Giúp các em Đội-Chúng trưởng phó đương nhiệm hoặc trong tương lai có kiến thức căn bản, thêm kinh nghiệm nắm đội chúng , điều khiển  đội chúng, sinh hoạt theo tinh thần Đội – Chúng tự trị.

–   Tạo môi trường để anh chị Trưởng gần gũi với các em, hướng dẫn cho các em cặn kẽ hơn các bài học trong chương trình, đặc biệt là phần thực hành để các em có thể sinh hoạt Đội – Chúng tự trị một cách hữu hiệu.

–   Tạo cơ hội cho các em được học tập, chơi đùa tự do hơn khi đi sinh hoạt hay đi trại chung.

    III.  Đội – Chúng kiểu mẫu :

Thành viên là các em Đội-Chúng trưởng, phó  đương nhiệm và các em từ Trung Thiện hoặc bậc Trực(đối với Thanh mới vào) trở lên, hội đủ các tiêu chuẩn mà anh chị trưởng dự kiến sẽ phát triển nắm Đội – Chúng trong tương lai.

    IV. Sinh hoạt:

  1. Huynh trưởng hướng dẫn Đội – Chúng kiểu mẫu:

Anh chị Huynh trưởng phụ trách đoàn Thanh Thiếu. Có thể sinh hoạt riêng hoặc gộp chung theo giới tính thành chúng Ni Liên, Đội A Nô Ma hoặc gộp chung theo lứa tuổi, với ngành Thanh ta sẽ có Đội Kiên Thệ, chúng Hương Trang.

  1.  Nội dung sinh hoạt

–   Các bài học bồi dưỡng củng cố tinh thần Đội-Chúng trưởng, phó, điều khiển, sinh hoạt Đội – Chúng.

–   Các kiến thức nâng cao về Hoạt động thanh niên.

–   Thực hành đóng lều trại, cổng trại.

–   Thực hành cứu thương, nấu ăn, nhận và phát tin bằng còi, cờ, sémaphores.

–   Thực hành giải mật thư và xây dựng mật thư.

–   Thực hành phương hướng, ước đạt.

–   Thực hành các hình thức tập họp.

–   Tập các bài hát mới, theo chủ đề các dịp lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan, Xuất gia, Thành đạo….

  1. Thời gian sinh hoạt:

–   Có thể mỗi tháng một lần (ngòai buổi sinh hoạt chính), vào sáng chủ nhật.

–   Ba tháng nên tổ chức sinh hoạt ngòai trời, các buổi trại ½ ngày vào sáng chủ nhật, để thực hành các bộ môn đã học, rèn luyện khả năng sinh hoạt trại.

    V.  Kết luận:

          Có lực lượng nồng cốt của đoàn  thì sự phát triển của đoàn mới vững chắc. Xây dựng Đội – Chúng kiểu mẫu là cơ sở tạo nên lực lượng nồng cốt mạnh cho ngành Thanh, Thiếu. Vì tính chất quan trọng và lợi ích trên, Đội – Chúng kiểu mẫu cần phải được tổ chức sinh hoạt lâu dài, có tính kế thừa tại các đơn vị chứ không  chỉ sinh hoạt giai đoạn. Đội-Chúng trưởng, phó vững sẽ có uy tín hơn với đoàn sinh, xây dựng sinh hoạt Đội, Chúng có nề nếp. Khi các em Đội-Chúng trưởng ngành Thiếu đến tuổi lên đoàn, Đội-Chúng trưởng ngành Thanh được phát triển lên Huynh trưởng, ta luôn luôn có sẵn đội ngũ kế thừa, không rơi vào thế bị động. Đội-Chúng trưởng phó liên tục được củng cố đồng nghĩa với sự lớn mạnh của đoàn, của gia đình ngày một khẳng định .

Diệu Quang – Cao Thị Liên Minh.

 

 

Bài khác nên xem

Ngành Đồng GĐPT Lâm Đồng tổ chức Trại Hiếu – năm 2022

Nhạc phẩm: Đoàn Liên Hương – Hoàng Cang

ducquang

GĐPT Khánh Trà (Bình Thuận): lễ lên Đoàn ngành Thiếu cho ĐS Oanh Vũ