BHD GĐPT Khánh Hòa tổ chức Trại Huấn luyện AnomaNiLiên- Tuyết Sơn.

Hè năm nay theo kế hoạch  của các đơn vị GĐPT  Huyện Thị,Thành phố  trực thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPT  Khánh Hòa ,ngoài việc cử Huynh trưởng và đoàn sinh tham dự các trại do Trung ương hay của BHD sở tại tổ chức .Tranh thủ những tháng ngày còn lại trong dịp hè nầy, kết hợp với các đơn vị trong khu vực,  Ban Đại diện GĐPT Huyện , Thành phố  đã  tổ chức liên trại Anoma- Ni liên và Tuyết Sơn .

.Tại Thành phố Nha Trang có 18 đơn vị với số lượng 280 trại sinh có mặt,  được chư Ni Sư  Trú trì tại chùa Ngọc Sơn –Ngọc Cát và Thượng tọa tại chùa Nam Hải Quan Âm, mở rộng vòng tay thương yêu bảo bọc cho các em tập trung về sinh hoạt học tập tại khuôn viên Già Lam  hai ngày đêm , cũng như tại ở chùa Phổ Thiện Huyện Cam Lâm với 105 trại sinh của 06 đơn vị GĐPT huyện trực thuộc Khánh Hòa . Mỗi nơi giờ khai mạc có khác nhau nhưng thời lượng huấn luyện được đảm bảo, theo đúng chương trình Trung Ương đề ra.

Vì cơ sở căn bản của GÐPT là Ðàn, Ðội, Chúng. Người điều khiển Ðàn (đối với ngành Đồng) được gọi là Đầu đàn hay Đầu thứ đàn. Còn người điều khiển Ðội (Thiếu Nam) hoặc Chúng (Thiếu Nữ) gọi là Ðội hoặc Chúng Trưởng. Các em tham dự trại là những em cột trụ của đội, chúng , đàn  là những người chịu trách nhiệm về đội, chúng, đàn của mình với các anh chị Ðoàn Trưởng, Đoàn phó trong những hoạt động của đội, chúng đàn dựa theo chương trình của đoàn. Trại  sẽ giúp các em hiểu biết thêm về tổ chức của Ðội, Chúng Đàn; học hỏi thêm những kỹ thuật điều khiển , để có thể là người biết trước và đi trước trong đơn vị; củng cố thêm niềm tin của các em vào Giáo Lý Ðức Phật và tổ chức Gia Ðình Phật Tử ViệtNam.

Hai ngày trại được triển khai, mặc dầu thời tiết lúc nầy tại miền Trung nhiệt độ ngoài trời có khi đến 37-38 độ , nhưng trong tinh thần vì đàn em thân yêu ,  nên hầu hết anh chị trưởng có mặt đã đem hết nhiệt tình khắc phục các thiếu thốn, khó khăn nơi đất trại lo cho các em tươm tất,  nên đến giây phút chia tay toàn trại đều tốt đẹp, nhất là sức khỏe  không có sự cố nào xảy ra  đưa đến kết quả Trại Huấn luyện đội chúng ,đàn tại hai huyện Cam lâm và Thành phố Nha Trang thành công mỹ mãn.,.

                                                                                 TÂM KIMBài khác nên xem

GĐPT Vạn Thọ – Đức Trọng trực thuộc BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức chu niên lần THỨ 17

phuocthanh

Trại họp bạn Đầu Thứ Đàn – BHD Gia Định

datthinh

Sinh nhật thứ 10 Thiếu Nữ GĐPT Đức Hải – BHD Gia Định

ducquang