Chương trình trực tuyến đêm thứ tư: Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565 (11/4/Tân Sửu – 22/5/2021)

Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565

Chương trình trực tuyến đêm thứ tư: (11/4/Tân Sửu – 22/5/2021)

Bài khác nên xem

LỄ TRAO HỌC BỔNG NĂM HỌC 2013 -2014

Linh Nguyên

GĐPT Gia Định: Đêm văn nghệ cúng dường Phật đản PL 2559

nhuanphap

Hình ảnh Khóa tu học bậc Lực của HTr GĐPT Việt Nam.

Huệ Quang GĐPTVN