Chương trình trực tuyến đêm thứ tư: Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565 (11/4/Tân Sửu – 22/5/2021)

Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565

Chương trình trực tuyến đêm thứ tư: (11/4/Tân Sửu – 22/5/2021)

Bài khác nên xem

BHD Gia Định tổ chức khai khóa bậc Lực năm 2019 – Họp tân niên BHD

nhuanphap

BHD.GĐPT Cam Ranh: Kỳ thi kết khóa Bậc học HTr và ĐS năm 2016

Huệ Quang GĐPTVN

Giới – Định – Tuệ

datthinh