BHD Lâm Đồng sơ kết 6 tháng đầu năm 2015.

Theo đề án hoạt động năm 2015. Ngày 17/5/2015, lúc 8 giờ tại Vĩnh Minh tự viện, BHD GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức sơ kết hoạt động năm 2015.

Chứng minh có Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền, cố vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam, cố vấn Giáo Hạnh GĐPT Lâm Đồng, viên chủ.
Tham dự có A.Quảng Tín, đại diện BHD Trung Ương tại Miền Khuông Việt.
Chủ tọa chị Tâm Mậu, Trưởng Ban cùng các thành viên BHD, đại diện Hội đồng cấp Tấn, cấp Tín, cấp Tập và đại diện BHT các đơn vị trong tỉnh về dự.
Trước khi vào phần họp sơ kết, BHD đã tiến hành công bố quyết định của BHD Trung Ương về việc bổ nhiệm HT cấp Tấn Diệu Trung NGUYÊN THỊ CÚC  nhận chức danh Phó Trưởng Ban Ngành nữ, quyết định của BHD Lâm Đồng về việc công cử HT cấp Tấn Tâm Đăng NGUYỄN ĐẮC HẢI, nhận chức danh PCT.UBQTHT (thay thế A.Nhựt Nghĩa đã quá vãng).
 Tiến hành phiên họp sơ kết, văn phòng BHD đã thông qua dự thảo báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm . Các đại biểu tham dự đã có những ý kiến đóng góp cho báo cáo cũng như các mặt sinh hoạt trong thời gian qua, triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm.
Anh đại diện Miền Khuông Việt đã có những ý kiến đóng góp cho BHD.
Thượng Tọa cố vấn Giáo Hạnh đã có đạo từ, tán thán tinh thần của BHD cũng như BHT các đơn vị đã toàn tâm toàn ý chung tay lo cho tổ chức.
Cuộc họp sơ kết đã kết thúc vào lúc 13g30 cùng ngày.
VP.BHD Lâm Đồng
IMG_5141b
IMG_5068
IMG_5069
IMG_5071
IMG_5076
IMG_5082
IMG_5098
IMG_5103
IMG_5104
IMG_5106
IMG_5107
IMG_5112
IMG_5118
IMG_5119
IMG_5120
IMG_5123
IMG_5124
IMG_5135
IMG_5140
IMG_5141
IMG_5141a
IMG_5141b
IMG_5142

IMG_5141

Bài khác nên xem

BHD Bình Định: Phân ưu

nhuanphap

KHÁNH HÒA: Khai kháo bậc Lực các khóa, lần thứ 23

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thượng thủ thăng thượng giá – trà tỳ

nhuanphap