Chương trình trực tuyến đêm thứ sáu: Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565 (13/4/Tân Sửu – 24/5/2021)

Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565

Chương trình trực tuyến đêm thứ sáu: (13/4/Tân Sửu – 24/5/2021)

Bài khác nên xem

Ngũ Uẩn

datthinh

Anh Tâm Thị – Huỳnh Bá Huệ Dương, Nguyên Vụ Trưởng HSPT Vụ, đã từ trần

phuocthanh

Mai An Tiêm và sanh phần GĐPT

nhuanphap