Chương trình trực tuyến đêm thứ sáu: Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565 (13/4/Tân Sửu – 24/5/2021)

Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565

Chương trình trực tuyến đêm thứ sáu: (13/4/Tân Sửu – 24/5/2021)

Bài khác nên xem

GĐPT miền Khánh Hòa khai khóa tu học bậc Lực

Tâm Lễ

Duy Thu: VU LAN, HOA HỒNG TRONG BÃO TÁP

Linh Nguyên

Huynh trưởng Trưởng BHD GĐPT Việt Nam trên Thế giới chúc tết xuân Mậu Tuất

nhuanphap