Chương trình huấn luyện Huynh Trưởng Cấp II – Huyền Trang

( Theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 )

 

 I.  TỔNG QUÁT

 1. Tinh thần Trại Huyền Trang.
 2. Huynh trưởng với quê hương.
 3. Liên Đoàn trưởng.
 4. Sự liên hệ ngành ngang, ngành dọc.
 5. Phê bình kiểm thảo.

 II.  PHẬT PHÁP

 1. Huyền Trang pháp sư với Đại thừa Phật giáo.

 III.  QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 1. Quản trị một đơn vị Gia Đình Phật Tử.
 2. Lễ lược trong Gia Đình Phật Tử.
 3. Vạch chương trình thường niên cho Gia đình.
 4. Nội quy và Quy chế Huynh trưởng.
 5. Sinh hoạt riêng biệt Nam – Nữ.
 6. Trại hè – Trại công tác – Trại du khảo.
 7. Tủ sách Gia Đình Phật Tử.
 8. Báo Gia đình.
 9. Triễn lãm.
 10. Một buổi trình diễn văn nghệ Gia đình Phật Tử.

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Biên Hòa tổ chức Khai mạc Trại Lộc Uyển

phuocthanh

Trại Phú Lâu Na IV “Anh hùng xuất thiếu niên”

ducquang

Tiểu sử Tổ Liễu Quán

phuocthanh