Chùm thơ Tứ Tuyệt.

1. Hạt Bụi
    Ngàn năm bên lối nhỏ
    Trút niềm đau muộn phiền
    Ngàn năm mang hơi thở
    Dìu vợi trời tam thiên.
2. Giọt Sương
    Góp hương rừng núi biếc
    Trong ngần gương thủy tinh
    Giọt thơm miền sinh diệt
    Giữa muôn trùng tử sinh.
3. Vầng Mây
    Từ hằng sa pháp giới
    Chở vô lượng hào quang
    Vô lượng thời gian tới
    Từng sát na Niết bàn.
4. Thanh Âm
    Mười cõi mây tụ lại
    Dìu vợi trời Quang âm
    Diệu tâm từ địa đại
    Nghe mười phương thậm thâm.
5. Vầng Trăng
    Giữa ao trời diễm tuyệt
    Huyền diệu mười phương mây
    Vẫn tròn gương cổ nguyệt
    Cõi thơ, cõi Phật nầy.
6. Bè Lau
    Sáng soi miền u tịch
    Hẹn bao mùa tử sinh
    Một thoáng hoa diện bích
    Bè lau về lặng thinh.
                                       Long Xuyên 10.2012.
                                       MẶC PHƯƠNG TỬ.

Bài khác nên xem

Nhạc: Tưởng Niệm Anh Nhật Hồng-Nguyễn Để – Đức Quảng

ducquang

Ngọn nến không cháy

datthinh

HOA TRẮNG MẸ THÂN YÊU

Huệ Quang GĐPTVN