ĂN CƯỚP

Trong kinh Bản Sự đoạn nói về gia đình ngài Xá Lợi Phất có câu chuyện rằng: Sau khi chứng thánh quả, quán xét về nhân duyên nghiệp báo và nhân duyên hệ lụy cùng những người trong gia đình, ngài bạch cùng Thế Tôn và đại chúng cho phép em ngài sau nầy có đến bất cứ trú xứ nào xin xuất gia đại chúng nên bỏ qua điều kiện là được sự đồng thuận của mẹ ngài vì mẹ ngài là người tà kiến mà nay chưa đủ thuận duyên để được độ.

Để cột chân em trai ngài trong vòng ân ái, mẹ ngài Xá Lợi Phất bằng tổ chức cưới vợ cho con. Theo tục lệ Ấn Độ xưa. Hai họ phải tìm một người có tuổi mà vợ chồng để huề rưới nước tác thành cho tân lang và tân giai nhân. Ông bà ngoại cô dâu được chọn làm việc ấy. Khi bà ngoại rưới nước chúc phúc, chú rễ nhìn lên thấy bà ngoại da thịt nhăn nheo móm mém anh nghĩ vợ mình mai kia rồi cũng vậy nên ngán ngẫm quyết chí theo gót anh mình. Anh ta giả đò đau bụng và xin phép hai họ chạy vào rừng xả bầu tâm sự. Khi được phép, anh liền tháo chạy thật xa, thấy có một tịnh xá anh mừng quá ghé vào xin xuất gia. Chúng tăng đây hỏi anh có được cha mẹ đồng thuận không. Anh đáp không. Thầy trụ trì và tăng chúng không cho phép. Anh ta hít một hơi thật dài và la to: “BỚ LÀNG NƯỚC ƠI! ĂN CƯỚP”. Chư tăng ngạc nhiên hỏi anh: “TẠI SAO ANH LẠI LA LÀNG NHƯ VẬY” Anh đáp bạch quý thầy: Thần chết đang ăn cướp sanh phần của tôi từng ngày mà quý thầy không cho tôi gia nhập tăng đoàn đồng hành trên con đường liểu sanh thoát tử của Phật rồi còn gì? Bấy giờ đại chúng mới hỏi cặn kẽ quê quán cha mẹ anh em mới biết ngài là em ruột trưởng lảo Xá Lợi Phất nên cho ngài xuất gia.

Nay nhắc lại chuyện xưa mà chưa khởi chí xuất trần thượng sĩ thật xấu hổ biết bao?./.

(THỊ NGUYÊN)

Bài khác nên xem

Ngọn nến không cháy

datthinh

Đón Mừng Đại lễ Phật Thành Đạo 8/12/2012 (AL) – 1/1/2012 (DL)

phuocthanh

Chùa Việt Nam

phuocthanh