Chia buồn cùng gia đình HTr Cấp Tấn Nguyễn Khắc Hà – PTB Ngành Nam BHD Biên Hòa

 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Nhận được TIN BUỒN

Thân Phụ của Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Niệm – NGUYỄN KHẮC HÀ

( P.TB Ngành NAM BHD BIÊN HÒA )

là Cụ Ông NGUYỄN KHẮC GIA – PHÁP DANH TÂM DU – TỰ NIỆM PHONG

Đã từ trần lúc 05h00 ngày 10.04.2012 nhằm ngày 20.03 Nhâm Thìn

Hưởng Thọ 96 tuồi

Lễ Tang được tổ chức tại Làng An Tiêm – Triệu Thành – Triệu Phong – Quảng Trị

Lễ Nhập Liệm lúc 14h ngày 10.04.2012  nhằm ngày 20.03 Nhâm Thìn

Lễ Động Quan lúc 15h00 ngày 12.04.2012  nhằm ngày 22.03 Nhâm Thìn

Chúng tôi, Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử  Việt Nam

xin thành kính Chia buồn cùng Tang Gia Hiếu Quyến,

Nhất tâm cầu nguyện Tam Bảo thùy từ gia hộ tiếp độ Hương linh Cụ Ông

SỚM VẢNG SANH PHẬT QUỐC

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Cam Ranh khấp báo

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Ninh Thuận đảnh lễ Giác linh HT Thích Nguyên Như

BHD GĐPT Ninh Thuận thành kính Phân ưu

phuocthanh