BHD GĐPT Dak Lak: cáo tang HTr cấp Tín Nguyên Phát – Nguyễn Thị Kim Dung

CÁO TANG

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ DAK LAK

Và TANG GIA HIẾU QUYẾN VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

Huynh trưởng Cấp Tín: NGUYỄN THỊ KIM DUNG – Pháp Danh: NGUYÊN  PHÁT

Sinh năm: Tân Sửu (1961). Nguyên Quán: Cát Tường, Phù Cát, Bình Định

Ủy viên văn nghệ BHD.GĐPT Dak Lak

Đã thuận thế vô thường lìa bỏ báo thân vào lúc 23 giờ ngày 12  tháng 06 năm 2017

Tại 270/272 Huỳnh Văn Lũy, Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Hưởng dương 57 tuổi

Linh cửu được quàn tại chùa Vĩnh Nghiêm, số 339 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa,

phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Nguyện cầu Chơn Linh Huynh Trưởng Nguyên Phát – NGUYỄN THỊ KIM DUNG
nương bóng thuyền từ vãng sanh Phật quốc.

NAM MÔ  LẠC BANG GIÁO CHỦ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

Bài khác nên xem

Chương Trình Tang Lễ Cố HT cấp Dũng Nhật Hồng – Nguyễn Để

Người Áo Lam

Lễ Thu Kỳ , cố Huynh Trưởng Cấp Tấn Nguyên Kiên Hoàng Xuân Thiên

phuocthanh

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam kính viếng chơn linh HTr cấp Tấn Hồ Đức Phước (BHD.GĐPT Khánh Hòa)

Huệ Quang GĐPTVN