BHD Trung Ương Phân Ưu

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật1 binh thuan quox phu A

Huynh trưởng Cấp Tấn GĐPTVN
Nhật Hậu NGUYỄN QUỐC PHÚ
Ủy viên Nghiên Huấn BHD Bình Thuận

SINH NĂM : 1944
NGUYÊN QUÁN : Quảng Bình
THƯỜNG TRÚ: Thôn 4, Xã Đức Hạnh, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận
ĐÃ TỪ TRẦN VÀO LÚC: 01h40, Ngày 08 /12/2015, nhằm ngày 27/10/Ất Mùi

BHD Trung Ương nhất tâm cầu nguyện và phân ưu cùng hiếu quyến

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng: Trực Vãng Tây Phương

phuocthanh

Thành Kính Phân Ưu – ĐTR.- Định Quang & Gia đình Lam viên Lâm-Đồng (cũ)

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Vô Cùng Thương Tiếc

ducquang