BHD Trung Ương Phân Ưu

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật1 binh thuan quox phu A

Huynh trưởng Cấp Tấn GĐPTVN
Nhật Hậu NGUYỄN QUỐC PHÚ
Ủy viên Nghiên Huấn BHD Bình Thuận

SINH NĂM : 1944
NGUYÊN QUÁN : Quảng Bình
THƯỜNG TRÚ: Thôn 4, Xã Đức Hạnh, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận
ĐÃ TỪ TRẦN VÀO LÚC: 01h40, Ngày 08 /12/2015, nhằm ngày 27/10/Ất Mùi

BHD Trung Ương nhất tâm cầu nguyện và phân ưu cùng hiếu quyến

Bài khác nên xem

Ngành Nữ GĐPT Quảng Đức Hoạt Động Từ Thiện

ducquang

Thầy Thích Xương Tín thành kính phân ưu

phuocthanh

BHD Trung Ương Phân Ưu

ducquang