BHD Trung Ương Phân Ưu

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật1 binh thuan quox phu A

Huynh trưởng Cấp Tấn GĐPTVN
Nhật Hậu NGUYỄN QUỐC PHÚ
Ủy viên Nghiên Huấn BHD Bình Thuận

SINH NĂM : 1944
NGUYÊN QUÁN : Quảng Bình
THƯỜNG TRÚ: Thôn 4, Xã Đức Hạnh, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận
ĐÃ TỪ TRẦN VÀO LÚC: 01h40, Ngày 08 /12/2015, nhằm ngày 27/10/Ất Mùi

BHD Trung Ương nhất tâm cầu nguyện và phân ưu cùng hiếu quyến

Bài khác nên xem

Vĩnh Biệt Anh Năng Quang Nguyễn Hữu Thạnh

phuocthanh

(GĐPT Bình Phước) Tin buồn

nhuanphap

Hai HTr GĐPT Việt Nam tổ chức Lễ Hằng Thuận tại Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Quang

phuocthanh