BHD.GĐPT Khánh Hòa cáo tang HTr cấp Tấn HỒ ĐỨC PHƯỚC từ trần

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT KHÁNH HÒA
HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN GĐPT KHÁNH HÒA
CÙNG TOÀN THỂ TANG GIA HIẾU QUYẾN

Vô cùng thương tiếc báo tin:

Huynh trưởng cấp Tấn GĐPT Việt Nam: HỒ ĐỨC PHƯỚC,
Pháp danh ĐỒNG GIÁC – Thọ Bồ tát giới tại gia Pháp tự PHƯỚC NGỘ.
Sinh năm 1943 (Quý Mùi).
Nguyên quán: xã Phổ Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trú quán: thị trấn Vạn Giả, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Nguyên Đại diện Ban Hướng dẫn GĐPT Khánh Hòa tại huyện Vạn Ninh,
Nguyên Liên Đoàn Trưởng, Gia trưởng GĐPT Vạn Đức – Vạn Ninh.

Sau một thời gian bệnh duyên đã an tường xả báo thân
vào lúc 18 g 40 ngày 02 – 6 – 2022, (nhằm ngày 04 tháng 05 năm Nhâm Dần). Hưởng thọ 80 tuổi.

– Lễ nhập quan lúc 14 g 00 ngày 03 – 06 – 2022 (nhằm ngày 05 tháng 05 năm Nhâm Dần).

– Di quan lúc 13 g 00  ngày 05 tháng 6 năm 2022  (nhằm ngày 07 tháng 05 năm Nhâm Dần).

– Hỏa thiêu tại Đài Hỏa táng Nha Trang.

NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN HƯƠNG LINH ANH ĐỒNG GIÁC
VÃNG SANH VỀ MIỀN TỊNH CẢNH

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Bài khác nên xem

Lý tưởng lam.com thành kính phân ưu

phuocthanh

Thầy Thích Xương Tín thành kính phân ưu

phuocthanh

(Gia Định) Liên trại Huyền Trang 6 – A Dục 21 – Lộc Uyển 28 Phân Ưu

nhuanphap