Lời Truy Tán trong LỄ PHỦ KỲ của Thượng Tọa Thích Thái Hòa

 

 Nammô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Anh Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều Huynh Trưởng cấp Dũng

Cố vấn Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên thế giới

Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương  Gia Đình Phật Tử  ViệtNam

Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử  Thừa Thiên

Tọa thiền kính mến

Trước hết tôi xin thay mặt Hội đồng Thượng thủ, Hội đồng Cố vấn giáo hạnh Gia Đình Phật Tử  Việt Nam , Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên thế giới,   Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử  ViệtNam cũng như tất cả các Ban Đại Diện Miền, Ban Hướng Dẫn Tỉnh, Thị  toàn quốc có lời với Anh trong buổi lễ phủ kỳ này.

Anh Thiều kính mến,

Tám mươi lăm năm anh mang thân phận kiếp người trong thế giới phù hư huyễn hoặc này. Anh đã đến với đạo Phật từ rất sớm, sớm ngay trong lòng mẹ, sớm ngay trong huyết thống tổ tiên gia đình và rồi anh đã trải qua sáu mươi năm sống trong tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam được đào tạo trọn vẹn qua các thời kỳ và đã vượt qua các khó khăn để Anh hoàn thành sứ mệnh của một người anh cả của Ban Hướng Dẫn Thừa Thiên và góp phần vào sự hưng thịnh duy trì và phát triển Gia Đình Phật Tử Việt Nam cả nước cũng như trên thế giới.

Anh đã từng chiêm nghiệm lời Phật dạy đời người không có ai là không trải qua bốn giai đoạn sanh lão bệnh tử và trong bốn giai đoạn ấy Anh đã kinh qua một cách rõ ràng  nhưng kiếp người của anh không phù du, không huyền hoặc như bao nhiêu thân phận kiếp người của bao nhiêu người khác, vì sao như vậy?

Vì anh là một con người trên đầu Anh có Phật, trong trái tim anh có tổ chức Gia đình Phật .Tử Việt Nam

Vì vậy mà đối với Đạo anh là một Phật tử thâm tín nguyện suốt đời phụng sự chánh Pháp. Anh là một Huynh Trưởng trung kiên đối với lý tưởng Gia đình Phật tử Việt Nam, Anh là người trung thành với Giáo Hội, bảo vệ Hiến chương Nội Quy- Quy Chế của tổ chức.

Vì là trung kiên đối với Đạo, đối với Tổ chức nên cuộc đời Anh đã qua những thăng trầm. Có những lúc thăng trầm đến nổi như không gượng nổi nhưng nhờ duy trì định lực anh đã thắng được một cách nhẹ nhàng.

Trong sự thắng được để giữ gìn khí tiết cho chính Anh, giữ gìn khí tiết cho Tổ chức, giữ gìn khí tiết cho đạo pháp, hình ảnh của Anh, hạnh nguyện của Anh, cuộc đời của Anh vẫn tồn tại đó trong trái tim của mỗi Đoàn sinh Gia đình Phật Tử Việt Nam hiện tại và tương lai khắp cả năm châu bốn bể.

Anh giữ gìn khí tiết cao cả của Anh thì nhìn kỹ vẫn có trái tim của vợ mình là Chị, vẫn có sự hy sinh to lớn của các con mình để tạo nên khí tiết cho anh ngày hôm nay.

Là Phật tử chúng ta làm được gì tốt  nhất xin đem hồi hướng cho tất cả mọi người mọi loài.

Với lý tưởng, với mục đích của tổ chức GĐPT là giáo dục thanh thiếu đồng niên trở thành những Phật tử chân chánh theo tinh thần Phật giáo, lý tưởng ấy đẹp làm sao, khó khăn làm sao!

Sự tốt đẹp đó được nuôi dưỡng, cái khó khăn đó được tôi luyện cho nên trong có khi anh đã bị các bậc tôn túc khiển trách. Có khi Anh đã bị đàn em của Anh than phiền hoặc có khi anh phải ngậm ngùi thương xót đối với những đàn em đã quay lưng sấp mặt với anh, nhưng với phong cách và ý chí của một người Anh cả bề ngoài tỏ vẻ như giận giữ chê trách, đó là một phương pháp nghịch lý nhưng bên trong Anh lại thương lại hỏi, luôn luôn nghĩ tới những người em không may đã bị danh vọng phĩnh lừa đi ngược với truyền thống của GĐPT Việt Nam, anh đã từng tâm sự và chia sẻ với Tôi như thế.

Vì vậy Chư tôn đức trong Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam trên thế giới cũng như tất  cả các Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam trên Thế giới, các Châu lục, Quốc nội, các Tỉnh, Thị Quận Huyện cho đến các Đơn vị đều nghĩ về Anh, đang thương, đang quý Anh và xem cuộc đời của Anh là sự hy sinh trọn vẹn cho đức tin Tam Bảo và sự hy sinh trọn vẹn cho lý tưởng GĐPTVN.

Vì vậy mà Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT VN trên thế giới, BHD GĐPT VN trên thế giới, BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam cũng như tất cả các BHD miền tỉnh thị toàn quốc đã cử đại diện đến trước linh đài của Anh để làm lễ phủ kỳ. Để nói lên rằng cuộc đời của Anh đã cống hiến một cách trọn vẹn cho chánh pháp, cho tổ chức. Tuy sắc thân của Anh không còn đủ duyên và hiện hữu nhưng tâm chí và bản nguyện của Anh vẫn còn đó trong tất cả trái tim của mỗi chúng tôi, vẫn còn đó cho niềm tự hào trong dòng dõi huyết thống của Anh.

Vậy trong giờ phút này Anh hãy hoan hỷ nhẹ nhàng thong dong giữa cái thuận nghịch của cuộc đời; và sau khi Anh đã xã bỏ báu thân đi rồi Anh hãy tiếp tục đại nguyện của một Phật tử Đại thừa có tâm chí làm sống dậy Phật tính nơi tất cả chúng sinh, làm sống dậy Phật tính nơi các em bé nhỏ nhất là Đồng ấu cho đến những người đã trưởng thành như thanh niên, như tráng niên. Anh hãy nỗ lực yểm trợ chúng tôi, những người đang còn sống đây, những người đang mang hoài bão làm sáng chói lên tinh thần đạo Phật, tinh thần GĐPT Việt Nam để chúng ta nhìn lên không hổ thẹn với Tam Bảo, chúng ta nhìn xuống không hổ thẹn đối với các loài chúng sinh thấp kém, chúng ta nhìn qua nhìn về không bị xấu hổ đối với bạn bè xung quanh trong năm châu bốn bể, và chúng ta mỉm cười khi nhìn dòng lịch sử thế giới con người của dân tộc Việt Nam.

Xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tâm linh anh được nhẹ nhàng siêu thoát, an trú vững chãi trong lý tưởng giác ngộ của đức Phật và tiếp tục kiên trì ủng hộ tổ chức và tái sinh ủng hộ và bảo vệ tổ chức GĐPT trong các thế hệ tương lai.

Và một lần nữa tôi xin được thay mặt Hội đồng Thượng thủ, Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPTVN trên thế giới,BHD TƯ GĐPTVN cũng như tất cả các BHD miền tỉnh, thị toàn quốc xin tán dương anh và xin cầu nguyện Tam Bảo phóng quang tiếp độ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

 

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Ninh Thuận phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

Cáo bạch của Hội đồng Tăng già Bản thệ

nhuanphap

BHD GĐPT Ninh Thuận thành kính Phân ưu

phuocthanh