Châm ngôn và 3 điều luật của đoàn em

%name

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Mở Mắt

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 I.  CHUẨN BỊ

Quan sát các em trong giờ lễ Phật, để ý xem em nào có đọc 3 điều luật của Đoàn em theo lời Huynh trưởng chủ xướng.

II.  GIỜ HỌC

  1. Em trả lời

Gọi một Oanh vũ đọc 3 điều luật của Đoàn một cách chính xác, khen và hỏi tiếp:

–   Châm ngôn của Đoàn em là gì?

–   Vì sao em phải tưởng nhớ Phật?

–   Đối với cha mẹ, anh chị em, em cần có thái độ gì?

–   Do đâu Phật dạy em phải thương người và vật?

  1. Em cần biết

–   Châm ngôn của Đoàn em cũng chính là châm ngôn của GĐPT Việt Nam: Bi – Trí – Dũng.

–   Đoàn Oanh vũ có 3 điều luật:

1/ Em tưởng nhớ Phật.

2/ Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em.

3/ Em thương người và vật.

Điều 1: Em tưởng nhớ Phật để được gần Phật và học theo tính tốt, hạnh lành.

Điều 2: Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em để tỏ lòng hiếu kính, thương yêu, không phụ công ơn cha mẹ. Anh em hòa thuận, một nhà thương yêu nhau, gia đình hạnh phúc.

Điều 3: Em thương người và vật bởi vì mọi loài đều biết đau đớn. Có yêu thương mới được yêu thương.

  1. Em thực hành

Em thuộc lòng và sống theo châm ngôn cùng 3 điều luật của Đoàn em.

 

Ghi chú: Bài “ Châm ngôn và 3 điều tâm niệm của Đoàn em ” đã được điều chỉnh lại thành “ Châm ngôn và 3 điều luật của Đoàn em ” theo tinh thần Hội Nghị Nghiên Huấn toàn quốc đã phổ biến theo tinh thần Văn thư số : 01023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010.

 

Bài khác nên xem

Bát quan trai giới

datthinh

BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu  khai khóa bậc học Kiên- Trì- Định năm 2017.

Tâm Lễ

Chuyện tiền thân – Lòng hiếu chim Oanh vũ

datthinh