Tập hát cho Đàn

 ( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Tung Bay

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

1.  Em cần biết :

Có nhiều em mới, chưa thuộc các bài đã được tập rồi nên em có thể tập cho đàn hát để tất cả đều thuộc. Lúc tập hát cần chú ý những điểm sau :

–   Hát cho các em nghe vài lần.

–   Tập kỹ từng câu hai ba lần.

–   Tập xong hai ba câu, cần hát lại một đoạn đã tập. Khi tập xong mỗi đoạn hay khi tập xong cả bài, cần chia thành từng nhóm nhỏ để hát thi, xem em nào hát sai thì tập lại kỹ hơn. Phải vui vẻ và kiên nhẫn.

–   Khi Đàn đã hát đúng thì tập hát theo tiến vỗ tay, sau đó có thể tập thêm nhiều điệu bộ như các anh chị đã tập để bài hát vui hơn.

–   Khi tập hát nên để Đàn nồi hay đứng hình chữ U để dễ kiểm soát. Nếu cần cho đứng, một thời gian cho ngồi thoải mái.

 2.  Em trả lời :

–   Lúc tập cho 1 Đàn hát, em cần chú ý những điều gì ?

–   Đức tính em cần có khi dạy hát ?

 

Bài khác nên xem

Em lễ Phật

datthinh

Châm ngôn và 3 điều luật của đoàn em

datthinh

Gút dây – Bậc Chân Cứng

datthinh