CD mới: Thành Đạo và Xuân Lam

Tuy mùa Thành Đạo qua rồi nhưng chúng ta đang tiến vào năm mới. Lần lượt những nhạc phẩm Xuân Lam sẽ được trình bày trên trang nhà, sản phẩm của Gia Đình Phật tử, Áo lam và quê hương:

Bài khác nên xem

GĐPT Từ Ân (Cam Ranh) tổ chức Trại Tất Đạt Đa – PL.2559.

Huệ Quang GĐPTVN

PHÁP HỘI THÙ ÂN

nhuanphap

Tưởng Niệm Anh Nguyên Truyền – Đức Quảng

ducquang