Nhạc: Hãy Về Đây Với Tôi – Bài Thơ Hành Hương Phật Tích

Bài thơ Hãy Về Đây Với Tôi của Tâm Mạch-Nguyễn Thế Hà trong phái đoàn hành hương Canada do anh Tư Đồ Minh làm trưởng đoàn đã được Đức Quảng phổ nhạc:

Bài khác nên xem

Nhạc: Kết Hoa Dâng Mẹ – Hoàng Cang

ducquang

Nhạc Karaoke: Thương mẹ – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Lý Căn Bản

ducquang