Nhạc: Hãy Về Đây Với Tôi – Bài Thơ Hành Hương Phật Tích

Bài thơ Hãy Về Đây Với Tôi của Tâm Mạch-Nguyễn Thế Hà trong phái đoàn hành hương Canada do anh Tư Đồ Minh làm trưởng đoàn đã được Đức Quảng phổ nhạc:

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Thích Ca Mâu Ni Phật – Thẩm Oánh

ducquang

Nhạc Karaoke: Đạo Vàng – Tác giả: Vô Danh – Ký âm Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Theo Dấu Chân Anh – Đức Quảng

ducquang