Nhạc: Hãy Về Đây Với Tôi – Bài Thơ Hành Hương Phật Tích

Bài thơ Hãy Về Đây Với Tôi của Tâm Mạch-Nguyễn Thế Hà trong phái đoàn hành hương Canada do anh Tư Đồ Minh làm trưởng đoàn đã được Đức Quảng phổ nhạc:

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: GĐPT Việt Nam – Đức Quảng

ducquang

Nhạc: Em Là Vì Sao Sáng – Nguyễn Hiền

ducquang

Nhạc Phẩm Xuân An Lạc – Chúc Linh

ducquang