Cáo phó của BHD Cam Ranh

 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 

CÁO PHÓ

 

Ưu Bà Di  NGUYỄN THỊ KHÚN  –  Pháp danh ĐỒNG KHÁNH

            Sinh năm Quý Hợi (1923) tại xã Xuân Phương – thị xã Sông Cầu – Phú Yên

Mệnh chung lúc 07 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2011 (11.7 Tân Mão),

            tại TDP Linh Xuân, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa.

Hưởng thọ 89 tuổi.

                        Lễ nhập quan : 19 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2011 (11.7 Tân Mão).

                        Lễ di quan      : 15 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2011 (12.7 Tân Mão).

An táng tại nghĩa trang DỐC SẠN – xã Cam Thịnh Đông – tp. Cam Ranh.

Là mẫu thân HTr cấp Tấn ĐỒNG MINH LÊ VĂN MỚI,

Phó trưởng ban BHD Gia Đình Phật Tử Cam Ranh

Xin cáo phó đến Lam viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam để chung lòng cầu nguyện

      Cụ Bà siêu sanh Tịnh Độ.

 

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT CAM RANH

Bài khác nên xem

Tưởng nguyện húy nhật thứ 15 HTr Trí Thành – Hồ Xuân Lộc (Cố Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh)

Chương trình “Vòng tay áo Lam”: Hỗ trợ học phí cho lam viên GĐPT Việt Nam – niên khoá 2021/2022

Huệ Quang GĐPTVN

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Khánh Hòa – Phân ưu

phuocthanh

1 comment

datthinh 11/08/2011 at 08:29

BHD Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam thành kính phân ưu cùng tang quyến. Chúng tôi xin được phép chia sẻ mất mát to lớn này của Anh Đồng Minh Lê Văn Mới. Toàn thể BHD Trung Ương nhất tâm cầu nguyện Hương linh cụ bà sớm siêu sanh Phật quốc. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

Comments are closed.