Cảm tạ của Gia đình cố HTr cấp Dũng Quảng Thừa – Tôn Thất Phú

Nam mô A Di Đà Phật

Tang gia hiếu quyến chúng con tâm thành ngưỡng vọng đảnh lễ bái tạ ân đức chứng minh, hộ niệm kỳ siêu của Chư Tôn Thiền Đức:

 – Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Nghiêm, chùa Vạn Hạnh – Cam Ranh

– Hòa Thượng thượng Minh hạ Tâm, chùa Phật Ân – Long Thành, Đồng Nai

– Hòa Thượng thượng Tâm hạ Trí, chùa An Dưỡng – Nha Trang

– Thượng Tọa Thích Giác Luyện, tịnh xá Ngọc Mỹ – Cam Ranh

– Thượng Tọa Thích Giác Nghĩa, chùa Vạn Đức – Nha Trang

– Đại Đức Thích Giác Không, chùa Phước Long – Cam Ranh

– Đại Đức Thích Quảng Thuần, chùa Phước Khánh – Cam Ranh

– Đại Đức Thích Tâm Phước, chùa Quan Âm – Cam Lâm

– Đại Đức Thích Tế Đạt, chùa Hòa Thành – Cam Lâm

– Đại Đức Thích Xương Tín, pháp hiệu Quảng Khải – Đồng Nai

– Sư Cô Thích Nữ Thông Chỉnh, chùa Tường Vân – Cam Ranh

– Sư Cô Thích Nữ Diệu Hảo, chùa Thiện Thệ – Cam Ranh

Chúng tôi chân thành cảm tạ:

– Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam

– Đại diện Ban Hướng Dẫn Trung ương miền Liễu Quán

– Ban Hướng dẫn và các đơn vị trực thuộc GĐPT Cam Ranh

– Ban Hướng dẫn và các đơn vị trực thuộc GĐPT Khánh Hòa

– Ban Hướng dẫn GĐPT Ninh Thuận

– Ban Hướng dẫn GĐPT Lâm Đồng

– Ban Hướng dẫn GĐPT Bình Định

– Hội đồng cấp Tấn miền Liễu Quán

– Hội đồng cấp Tấn GĐPT Khánh Hòa

– Trang nhà GĐPT Việt Nam trên thế giới

– Thư viện GĐPT online

– Gia đình quý thông gia, thân bằng quyến thuộc, thân hữu gần xa.

Đã đến yểm trợ tổ chức tang lễ, hộ niệm kỳ siêu, phúng viếng, gửi lời chia buồn và tiễn đưa Chồng, Cha, Ông của chúng tôi là:

 Ưu Bà Tắc Tôn Thất Phú, pháp danh Quảng Thừa

Cố Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam

Nguyên Trưởng Ban Hướng dẫn GĐPT Cam Ranh

Do tuổi cao sức yếu, lại mang bệnh nghiệp nên đã mệnh chung lúc 21 giờ 15 phút ngày 25 tháng 12 năm 2013 (23.11 Quý Tỵ).

Trong lúc tang gia bối rối, việc cung nghinh, tiếp đón chắc chắn có nhiều điều thiếu sót, kính mong trên Chư Tôn Thiền Đức và liệt quý vị niệm tình tha thứ.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

TM. Tang gia hiếu quyến

Bà quả phụ TÔN THẤT PHÚ – nhũ danh TRẦN THỊ SÁU

Trưởng nam: TÔN THẤT PHỐ

Bài khác nên xem

Bế mạc Trại huấn luyện Huynh trưởng Cấp III Vạn Hạnh VIII

nhuanphap

HÌNH ẢNH: Lễ tang Htr Cấp Dũng Nguyên Thanh – Ngô Văn Chơn

Huệ Quang GĐPTVN

Hình ảnh: Lễ truy thăng cấp Dũng và Truy tán công hạnh – Lễ Di quan cố HTr Thiện Pháp Nguyễn Văn Phải.

Huệ Quang GĐPTVN