Cảm niệm về Anh Nguyên Ngộ

 

   Kể từ nay …

 Dẫu thân nầy trong vòng thay đổi

 Cảnh phù hoa nay có, mai không

 Trong Em vẫn ngọn lửa hồng

 Nhớ Anh dạo nớ thong dong rất tình !

                   (Nhớ Anh Trại Huyền-Trang 1970)

 

   Cảm Niệm về Anh ! …

    Đêm nay cánh hạc lưng trời

    Đưa người Anh Cả rạng ngời hồi hương

    Huế chừ chuông điểm sầu vương

    Anh Em Lam hữu hoa hương lệ thầm !

 

Biết nói gì, trùng dương muôn dặm

    Anh đi, Em ở trĩu nặng sầu !

    Sứ mệnh trăng tròn, Anh đi trước,

    Trọn vẹn rồi ! xin hẹn cùng nhau …

                         (USA-25-07-2011)

 

   Tưởng nhớ Anh !

     Khoác áo về Tây, chốn nghỉ ngơi

     Hạc Lam cất cánh nẽo chân trời

     Bóng Anh chừ khuất nơi đất Huế

     Kẻ ở, người đi luống ngậm ngùi …

                   (USA- chiều 28-07-2011)

 

   Hứa với Anh !

    Trăng kia dẫu khuyết hay tròn,

    Sông kia dẫu cạn, đá mòn, biển vơi

    Chúng Em quyết chẳng đổi dời

    Như cành Sen ngát, cho đời an vui !

              (Vọng về xứ Huế 29-07-2011)

 

   Cung Tiễn Anh Đi …

      Đó đây ngăn cách biển trời

     Thương Anh, Mỹ Quốc mưa rơi sụt sùi !

     Chúng Em ngấn lệ ngậm ngùi

     Tấc lòng bái vọng , nghẹn lời tiễn Anh !!!

    Kính Chúc Anh Thượng Lộ Bình An !

 

       ĐTR-ĐỊNH QUANG

        Lam viên Hải Ngoại USA

        Huyền-Trang 1970 – Đà-Lạt

 

Bài khác nên xem

Tôi yêu – HGT

Áo Lam

MỪNG PHẬT ĐẢN SANH

Linh Nguyên

Quà Xuân cho áo Lam

phuocthanh