Cảm niệm về Anh Nguyên Ngộ

 

   Kể từ nay …

 Dẫu thân nầy trong vòng thay đổi

 Cảnh phù hoa nay có, mai không

 Trong Em vẫn ngọn lửa hồng

 Nhớ Anh dạo nớ thong dong rất tình !

                   (Nhớ Anh Trại Huyền-Trang 1970)

 

   Cảm Niệm về Anh ! …

    Đêm nay cánh hạc lưng trời

    Đưa người Anh Cả rạng ngời hồi hương

    Huế chừ chuông điểm sầu vương

    Anh Em Lam hữu hoa hương lệ thầm !

 

Biết nói gì, trùng dương muôn dặm

    Anh đi, Em ở trĩu nặng sầu !

    Sứ mệnh trăng tròn, Anh đi trước,

    Trọn vẹn rồi ! xin hẹn cùng nhau …

                         (USA-25-07-2011)

 

   Tưởng nhớ Anh !

     Khoác áo về Tây, chốn nghỉ ngơi

     Hạc Lam cất cánh nẽo chân trời

     Bóng Anh chừ khuất nơi đất Huế

     Kẻ ở, người đi luống ngậm ngùi …

                   (USA- chiều 28-07-2011)

 

   Hứa với Anh !

    Trăng kia dẫu khuyết hay tròn,

    Sông kia dẫu cạn, đá mòn, biển vơi

    Chúng Em quyết chẳng đổi dời

    Như cành Sen ngát, cho đời an vui !

              (Vọng về xứ Huế 29-07-2011)

 

   Cung Tiễn Anh Đi …

      Đó đây ngăn cách biển trời

     Thương Anh, Mỹ Quốc mưa rơi sụt sùi !

     Chúng Em ngấn lệ ngậm ngùi

     Tấc lòng bái vọng , nghẹn lời tiễn Anh !!!

    Kính Chúc Anh Thượng Lộ Bình An !

 

       ĐTR-ĐỊNH QUANG

        Lam viên Hải Ngoại USA

        Huyền-Trang 1970 – Đà-Lạt

 

Bài khác nên xem

Tấm lòng Lam Viên

Người Áo Lam

Hình bìa một số tạp chí Phật giáo Việt Nam

phuocthanh

Câu chuyện về hai vị Thiền Sư

phuocthanh