Nhạc: Em Mong Mùa Sen Nở – Hằng Vang 1957

Mùa Sen Nở – Tác phẩm xưa của nhạc sĩ Hằng Vang sáng tác năm 1957

Em mong mua sen nozzEm mong mua senz

Bài khác nên xem

Nhạc Lý Căn Bản (7)

ducquang

Đoàn ca: Thiếu Nữ Áo Lam – Minh Kim

ducquang

Kiệt – Trụ – Nã Phá Luân

nhuanphap