Nhạc: Em Mong Mùa Sen Nở – Hằng Vang 1957

Mùa Sen Nở – Tác phẩm xưa của nhạc sĩ Hằng Vang sáng tác năm 1957

Em mong mua sen nozzEm mong mua senz

Bài khác nên xem

Nhạc: Xuân Ly Hương – Đức Quảng

ducquang

Hình ảnh: BHD GĐPT Bình Phước tổ chức đêm Văn Nghệ cúng dường Phật Đản PL 2559

phuocthanh

Nhớ Anh – GĐPT Đức Tâm

phuocthanh