Nhạc: Em Mong Mùa Sen Nở – Hằng Vang 1957

Mùa Sen Nở – Tác phẩm xưa của nhạc sĩ Hằng Vang sáng tác năm 1957

Em mong mua sen nozzEm mong mua senz

Bài khác nên xem

Truyện Ca: Chim Oanh Vũ Nhân Từ – Đức Quảng

ducquang

Trốn Khổ

phuocthanh

Chân dung Người Áo Lam (tưởng niệm Anh Như Tâm-Nguyễn Khắc Từ)

Huệ Quang GĐPTVN