Cách thiết bàn thờ Phật

 

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Chân Cứng

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

I. Chuẩn bị :

Cho các em quan sát một bàn thờ Phật kiểu mẫu tại chùa hoặc nhà riêng.

Hướng dẫn các em nhận xét :

–   Chỗ đặt bàn thờ Phật.

–   Trên bàn thờ Phật có những gì ?

–   Cảnh trí bàn Phật trang nghiêm, sạch sẽ.

II. Giờ học :

1.  Em suy nghĩ :

–   Muốn biết bàn thờ Phật cần có những gì ?

–   Tại sao cần phải thiết bàn thờ Phật ?

–   Phải giữ gìn bàn thờ Phật như thế nào ?

–   Lần đầu tiên thiết bàn thờ Phật phải làm gì ?

2.  Em cần nhớ :

Phật là đấng phước trí đầy đủ, là tấm gương cao cả nên ta cần thờ cúng cung kính để noi theo, để sám hối tội lỗi và chiêm bái. Muốn thờ Phật, ta phải thiết ở nơi trang nghiêm, sạch sẽ và ta phải lau chùi luôn.

Khi thiết bàn thờ Phật ta đặt ảnh hay tưởng ở giữ. Phía trước là lư hương, hai bên là hai bình hoa, hai cây đèn, quả phẩm và chén nước. Chuông đặt bên phải. Mõ đặt bên trái ở bàn nhỏ thấp phía trước.

Tại chùa hay tư gia đều có làm lễ an vị Phật.

3.  Em thực hành :

Em luôn luôn lau chùi bàn Phật sạch sẽ.

 

 

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức Kỳ thi kết khóa Bậc học của Huynh trưởng và Đoàn sinh – Niên khóa 2017

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức tổng kết và trao chứng chỉ kết khóa Bậc kiên 14 năm 2014.

phuocthanh

GĐPT Phước Khánh (BHD Cam Ranh) Tổ Chức Thi Vượt Bậc Năm 2011

phuocthanh