Ca khúc MÂY MỜ ĐỈNH THỨU – tưởng niệm húy nhật lần thứ 13 Cố Đại lão Hòa thượng Đệ Tứ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Thành kính tưởng niệm húy nhật lần thứ 13 Cố Đại lão Hòa thượng Đệ Tứ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (2.6.ÂL Tân Sửu – 11/7/2021).

MÂY MỜ ĐỈNH THỨU

Thơ: Thích Thông Trí.
Nhạc: Như Vinh.
Ký âm: Đặng Thi Ca.
Trình bày: Viên Dung – Ngân Kim.

Phổ theo lời ai điếu tưởng niệm của Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Việt Nam trên Thế giới & Ban Hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam, trong tang lễ Đức Đại lão Hòa thượng đạo hiệu THÍCH HUYỀN QUANG – Đệ Tứ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

Bài khác nên xem

Nhạc Lý Căn Bản

ducquang

Nhạc: Đêm nghe tiếng sông Hàn

ducquang

Nhạc Karaoke: Chân dung Người Áo Lam – Khánh Phương

ducquang