Ca khúc MÂY MỜ ĐỈNH THỨU – tưởng niệm húy nhật lần thứ 13 Cố Đại lão Hòa thượng Đệ Tứ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Thành kính tưởng niệm húy nhật lần thứ 13 Cố Đại lão Hòa thượng Đệ Tứ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (2.6.ÂL Tân Sửu – 11/7/2021).

MÂY MỜ ĐỈNH THỨU

Thơ: Thích Thông Trí.
Nhạc: Như Vinh.
Ký âm: Đặng Thi Ca.
Trình bày: Viên Dung – Ngân Kim.

Phổ theo lời ai điếu tưởng niệm của Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Việt Nam trên Thế giới & Ban Hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam, trong tang lễ Đức Đại lão Hòa thượng đạo hiệu THÍCH HUYỀN QUANG – Đệ Tứ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke Thanh Khiết Hương – Đức Quảng

ducquang

Nhạc: Gia Đình Phật Tử Việt Nam Úc Đại Lợi – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Về Phú Lâu Na – Như Vinh

ducquang