Nhạc: Đêm Lam Sơn – Thanh Thoại

Ngày 22/8 năm nay là giỗ thứ  580 của Lệ Thái Tổ. Nhân đây xin giới thiệu ca khúc Đêm Lam Sơn (nhạc quê hương) rất hay:

Dem Lam Sonz

Dem Lam Son 1z

Bài khác nên xem

Nhạc phẩm Xuân Quê – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Chim Oanh Vũ Nhân Từ – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Tiếng Gọi Phật Tử – Thanh Nam

ducquang