Bộ Tem Phật giáo Đáng Sưu Tập

Bộ tem Phật giáo đáng sưu tập

Năm 2006, nhân kỷ niệm Phật đảng 2550, Srilanka đã phát hành bộ 50 con tem đẹp nói về lịch sử đạo Phật, đáng sưu tập, xin giới thiệu với các bạn.

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Tình Cha – Giác An

ducquang

Nhạc: Dưới Đài Sen – Trần Cường

ducquang

Nhạc: Hướng Phật Đài – Lê Mộng Nguyên

ducquang