Nhạc: Xuân Ly Hương – Đức Quảng

Xuân đang về muôn lòng nở hoa – Xin mẹ thôi đừng hóa đá!dung hoa dazzXuan Ly Huong1 Nhìn biển Đông bao dung tình cha

Để cháu con vui xuân chan hòa

Bài khác nên xem

TẾT ĐOAN NGỌ

nhuanphap

Nhạc Karaoke: Kết Đoàn – Anh Lạc

ducquang

Nhạc phẩm: Vườn Lam in bóng tịnh danh

phuocthanh