Nhạc: Xuân Ly Hương – Đức Quảng

Xuân đang về muôn lòng nở hoa – Xin mẹ thôi đừng hóa đá!dung hoa dazzXuan Ly Huong1 Nhìn biển Đông bao dung tình cha

Để cháu con vui xuân chan hòa

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức đêm Văn nghệ cúng dường Phật Đản

phuocthanh

Đoàn ca Đồng Nam : Mầm Măng

ducquang

Nhạc Tưởng Niệm Anh Năng Quang – Vân Hà Ưng Trụ

datthinh