Nhạc: Xuân Ly Hương – Đức Quảng

Xuân đang về muôn lòng nở hoa – Xin mẹ thôi đừng hóa đá!dung hoa dazzXuan Ly Huong1 Nhìn biển Đông bao dung tình cha

Để cháu con vui xuân chan hòa

Bài khác nên xem

Nhạc: Thương Mẹ – Đức Quảng 1990

ducquang

Nhạc Karaoke: Bốn Phương Chim Về – Đức Quảng

ducquang

MẸ YÊU

nhuanphap