Nhạc: Xuân Ly Hương – Đức Quảng

Xuân đang về muôn lòng nở hoa – Xin mẹ thôi đừng hóa đá!dung hoa dazzXuan Ly Huong1 Nhìn biển Đông bao dung tình cha

Để cháu con vui xuân chan hòa

Bài khác nên xem

HỒN TRƯƠNG BA DA HÀNG THỊT

nhuanphap

Nhạc Karaoke: Mẹ – Đức Quảng

ducquang

Ca khúc THIỆN PHÁP VÀO ĐỜI – tưởng niệm cố HTr Nguyễn Văn Phải

Huệ Quang GĐPTVN