BHT Trung Ương GĐPT Việt Nam chia buồn cùng HTr Nguyên Bảo, Htr Thắng Phước và Tang gia hiếu quyến

Ban Hướng Dẫn  Trung Ương GĐPT Việt Nam

Nhận được tin

Là Cụ bà: NGUYỄN THỊ TỨ

Pháp Danh : DIỆU TRINH

Sanh năm 1919 Kỷ Mùi

Chánh quán : Thừa Thiên Huế

Quy tây : lúc 14h30 ngày 07.12.1012

( nhằm ngày 24 tháng 10 năm Nhâm Thìn)

Hưởng thọ : 94 tuổi

Là Thân mẫu Huynh Trưởng Cấp Tín Nguyên Bảo Trần Nho

Tổng Thư Ký BHD GĐPT Lâm Đồng

Cũng là Thân mẫu của Huynh Trưởng Cấp Tín  Thắng Phước Trần Thị Huế

Uỷ Viên Thanh Nữ BHD GĐPT Lâm Đồng

Lễ nhập quan : 16h00 ngày 08.12.1012 nhằm ngày 25.10.Nhâm Thìn

Lễ Tịch Điện : 18h00 ngày 10.12.2012 nhằm ngày 27.10.Nhâm Thìn

Lễ Động quan: 08h00 ngày 11-12-2012 nhằm ngày 28-10-Nhâm Thìn

Lễ Hỏa Táng :09h00 ngày 11.12.2012 nhằm ngày 28.10.Nhâm Thìn tại Đài Hỏa Táng Du Sinh Đalat

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam thành kính chia buồn cùng Anh Nguyên Bảo, chị Thắng Phước và  Tang gia hiếu quyến .

Nguyện cầu Đức A Di Đà phóng quang tiếp độ Hương Linh Cụ bà Diệu Trinh Vãng sanh cực lạc quốc.

Vp BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

 

 

Bài khác nên xem

Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu viếng tang

Tâm Lễ

Lễ Báo Ân – Báo Hiếu và Kỷ niệm Chu niên lần thứ 45 của GĐPT Phước Khánh (Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN

Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Văn Giảng – Dương Kinh Thành

ducquang