Bản Tin Số 2 – Lễ Phủ Kỳ

 

          Sáng nay ngày 06.09.2011 BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đã long trọng tiến hành nghi thức Lễ Phủ Kỳ của tổ chức GĐPT Việt Nam lên áo quan của  Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Năng Quang Nguyễn Hữu Thạnh. Tham dự buổi lễ có Anh Nguyên Tín Nguyễn Châu Huynh Trưởng Cấp Dũng – Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam, Anh Nhật Hồng Nguyễn Để Huynh Trưởng Cấp Dũng – Đại diện BHD Trung Ương tại Miền Khuông Việt, các anh chị Ủy viên, Phụ tá Ủy viên BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam,  các Anh Chị BHD Lâm Đồng và các Huynh trưởng trực thuộc.

Tin từ VP BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

Chúc Tết Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

phuocthanh

GĐPT Đức Hưng (BHD GĐPT Gia Định) tổ chức Lễ Hiệp Kỵ

phuocthanh

BHD Gia Định: Khai mạc Liên trại HLHT Huyền Trang 6 – A Dục 21 – Lộc Uyển 28

nhuanphap