Lễ tấn phong HTr Cấp Dũng NGUYỄN ĐÌNH TÂN

Ngày 04/5/2014, tại Vĩnh Minh Tự viện được sự ủy nhiệm của BHD T.Ư, BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức lễ tấn phong cấp Dũng cho HT cấp Tấn Quảng Tuấn NGUYỄN ĐÌNH TÂN.

Chứng minh có Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền cố vấn Giáo hạnh GĐPT.VN – GĐPT Lâm Đồng, Viện chủ Vĩnh Minh Tự Viện và chư Tăng

BHD Trung ương có Anh Nguyên Tín, Trưởng ban Hướng dẫn Trung Ương, HT cấp Dũng Nguyên Lễ thường vụ BHD T.Ư, A.Quảng Tín đại diện BHD tại Miền Khuông Việt.

BHD Lâm Đồng có Chị Q.Trưởng ban, A.Phó ban, A.PCT UBQT.HT, Hội đồng cấp Tấn, thành viên BHD, BĐD/BHD và các trưởng tại khu vực Đức Trọng-Lâm Hà.

Đầu buổi lễ đã công bố quyết định của BHD T.Ư về việc công nhận chức danh Trưởng ban BHD GĐPT Lâm Đồng cho chị Tâm Mậu LÊ THỊ CHI. Anh Nguyên Tín đã ghi nhận lời phát nguyện thọ nhận trách nhiệm và gắn cấp hiệu Trưởng ban cho Chị Tâm Mậu.

Sau đó đã tiến hành lễ tấn phong cấp Dũng cho A.Quảng Tuấn NGUYỄN ĐÌNH TÂN theo đúng trình tự quy định.

Thượng Tọa chứng minh đã ban đạo từ đánh giá cao tinh thần vì tổ chức của HT Quảng Tuấn, sự tấn phong đã ghi nhận những cống hiến mà khi còn sức khỏe Anh đã không từ nan những khó khăn, vượt qua những chướng duyên, vững vàng xây dựng tổ chức với chức danh là UV.Nội vụ. Thượng Tọa cũng đã có lời sách tấn Chị Tâm Mậu cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà GĐPT Lâm Đồng đã tin tưởng giao phó.

Tất cả Anh, Chị hiện diện đã rất xúc động khi nhìn thấy hình ảnh A.Quảng Tuấn dù sức khỏe yếu, nhưng vẫn xin được đảnh lễ Chư Tăng chứng minh.

VP.BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

BHD Gia Định: Khoá tu bát quan trai kỳ II

nhuanphap

Lễ Hiệp kỵ của Gia đình Phật tử Khánh Hòa – năm 2022

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Gia Định – Phân ưu

nhuanphap