GĐPT Cam Ranh: Sinh hoạt Hội đồng Huynh trưởng cấp Tín, cấp Tập, năm 2018

Thực hiện đề án Phật sự năm 2018 của Ủy ban Quản trị Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh. Sáng ngày 11.3.2018, hai Hội đồng Huynh trưởng cấp Tín và cấp Tập đã tổ chức sinh hoạt để tổng kết Phật sự năm 2017 và định hướng Phật sự năm 2018.

Qua báo cáo Tổng kết năm 2017. Nhìn chung, Hội đồng Huynh trưởng từng cấp đều nêu lên những thành tựu Phật sự, những mặt yếu kém tồn tại. Để từ đó, định hướng được mục tiêu trọng tâm năm 2018, nhằm hoàn thành việc hòa hợp, nhất quán, sách tấn nhau tu tập, sinh hoạt và phục vụ GĐPT theo chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Huynh trưởng từng cấp.

HÌNH ẢNH SINH HOẠT HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN

HTr Quảng Tu Huỳnh Văn Tiến, Chủ tịch Hội đồng Huynh trưởng cấp Tín, chủ trì buổi sinh hoạt. Cùng sự hiện diện của các HTr thành viên Ban Chấp hành, anh – chị  HTr cấp Tín tại các đơn vị trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh.

Đại diện UBQTHT GĐPT Cam Ranh đến tham dự và đóng góp ý kiến gồm quý HTr cấp Tấn Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Trưởng ban BHD kiêm Chủ tịch UBQTHT; HTr cấp Tấn Tâm Thông Trần Văn Hữu, Ủy viên Tổ kiểm; HTr cấp Tấn Nguyên Bình Lưu Xự, Ủy viên Nghiên huấn.

HÌNH ẢNH SINH HOẠT HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TẬP

HTr Quảng Trí Nguyễn Đấu, Chủ tịch Hội đồng Huynh trưởng cấp Tập, chủ trì buổi sinh hoạt. Cùng sự hiện diện của các HTr thành viên Ban Chấp hành, anh – chị HTr cấp Tập tại các đơn vị trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh.

Đại diện UBQTHT GĐPT Cam Ranh đến tham dự và đóng góp ý kiến gồm quý HTr cấp Tấn Tâm Bản Nguyễn Thị Sô, Phó Trưởng ban ngành Nữ BHD kiêm Phó Chủ tịch UBQTHT; HTr cấp Tấn Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang, Tổng Thư ký; HTr cấp Tấn Quảng Đạo Nguyễn Văn Nức, Ủy viên Nội vụ.

Văn phòng BHD.GĐPT Cam Ranh (www.gdptcamranh.net)

Bài khác nên xem

Khấp báo: Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT.VN Nguyên Mẫn – Lê Viết Lâm xả báo thân

BHD. Bà Rịa Vũng Tàu báo tang

Tâm Lễ

Trại sinh Liên Chúng Lục Tổ – Vạn Hạnh VII: Phân ưu

nhuanphap