BHD TRUNG ƯƠNG – Thương Kính bái biệt

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

THƯƠNG KÍNH BÁI BIỆT

 Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng  Thị Đề  NGUYỄN KHẮC THỌ

Sinh ngày 22 tháng 03 năm 1918 ( 10.02 năm Mậu Ngọ )

Tại Phường Tấn Tài Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm Tỉnh Ninh Thuận

Nguyên Đại Diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT VN tại Miền Liễu Quán
 Trưởng Ban Hướng Dẫn Ninh Thuận

QUẢ MÃN CÔNG  THÀNH


Bài khác nên xem

BHD Cam Ranh phúng viếng, kỳ siêu mẫu thân HTr Quảng Tu Huỳnh Văn Tiến

Huệ Quang GĐPTVN

Thơ: Chúc mừng Đại hội

phuocthanh

Nhất tâm cầu nguyện

phuocthanh