Khóa tu Bát Quan Trai lần 2 – 2013 của Lam viên GĐPT Cam Ranh

Đúng 7 giờ ngày 01 tháng 12 năm 2013 (nhằm ngày 29.10 năm âm lịch Quý Tỵ), hơn 80 Huynh trưởng tại thành phố Cam Ranh và huyện Cam Lâm là thành viên BHD và các đơn vị trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh đã vân tập về chùa Hòa Thành để dự khóa tu Bát Quan Trai lần 2 – năm 2013.

Toàn thể đạo tràng trang nghiêm cung nghinh Đại Đức Thích Tế Đạt, trụ trì chùa Hòa Thành, ân sư cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh lâm nghi giới sư, truyền thọ giới luật.

Buổi chiều, Đại Đức Thích Quảng Hạnh quang lâm thuyết giảng cho giới tử đề tài “Tam phước: Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng sát hại sanh vật, tu thập thiện nghiệp”. Thầy khuyến tấn: “người Huynh trưởng GĐPT cần tu tập và  mở rộng tâm hiếu kính ra hơn nữa, mở rộng cái tâm hiếu thuận cha mẹ thành cái tâm hiếu thuận đối với hết thảy chúng sanh, mở rộng cái tâm kính trọng sư trưởng thành tâm kính trọng hết thảy chúng sanh, đó gọi là đại hiếu. Tâm lượng rộng mở, có hiếu kính thì mới có thể sanh tâm đại từ bi”.

Gần mười giờ được sống an vui trong chánh pháp, trong đạo tình sâu lắng. Khóa tu Bát Quan Trai lần 2 – năm 2013 của Lam viên GĐPT Cam Ranh viên mãn sau nghi thức xả giới.

 

Tin: VP.BHD.GĐPT Cam Ranh – Ảnh: Vạn Vương Phan Tấn Pháp

Bài khác nên xem

Lam viên GĐPT Nhất tâm cầu nguyện cố HTr Thiện Pháp Nguyễn Văn Phải

Tâm Lễ

Tin Tức Phật Giáo Thế Giới Tháng 4 Năm 2015

phuocthanh

Kontum – Tiếng hát Oanh Lam GĐPT Viên Thành

Linh Nguyên