BHD Trung Ương Kính Viếng

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thành kính nguyện cầu hương linh Phật tử :
 NGUYỄN THỊ LIỄU pd QUẢNG THỦY
là thân mẫu của HTr cấp Tín TRẦN VĂN TÍN PT UV Tổ Kiểm BHD/LĐ – HTr cấp Tín TRẦN THỊ HÀ Thư ký BHT/GDDPT/Viên Quang Dalat – Nhạc mẫu HTr cấp Tín Nguyên Bảo TRẦN NHO TTK/BHD/LĐ – Thành viên BĐH Trang nhà gdptvietnam.com
Cữu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn
cùng thành thật chia sẽ nổi đau cùng tang quyến quý anh chị
BHD Trung Ương
BĐH Trang nhà

Bài khác nên xem

Khấp báo: HTr cấp Tấn GĐPT Việt Nam NHƯ HÒA – VÕ TẤN SÁU mệnh chung

Huệ Quang GĐPTVN

BHD.GĐPT Bình Định thành kính phân ưu

Thơ Cảm tạ

phuocthanh