BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu cùng tang quyến HTr Đồng Nhân

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Được tin muộn

Thân mẫu Huynh Trưởng Đồng Nhân Lê Thị Kiều Chinh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Nam 1

Nhạc mẫu  Huynh Trưởng Như Hoà Võ Tấn Sáu

nguyên phụ tá Uỷ Viên Tổ kiểm BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam , Phó trưởng Ban điều hành Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Nam 1

Đã mệnh chung

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam thành kính phân ưu cùng anh chị và tang môn hiếu quyến

Nguyện cầu Đức Phật A Di Đà từ bi phóng quang tiếp độ Hương linh vãng sanh cực lạc quốc

Vp BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

 

Bài khác nên xem

Trang nhà GĐPT Việt Nam: Thành kính phân ưu

nhuanphap

Thật dễ thương

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn Kính Viếng

ducquang