BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu cùng tang quyến HTr Đồng Nhân

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Được tin muộn

Thân mẫu Huynh Trưởng Đồng Nhân Lê Thị Kiều Chinh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Nam 1

Nhạc mẫu  Huynh Trưởng Như Hoà Võ Tấn Sáu

nguyên phụ tá Uỷ Viên Tổ kiểm BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam , Phó trưởng Ban điều hành Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Nam 1

Đã mệnh chung

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam thành kính phân ưu cùng anh chị và tang môn hiếu quyến

Nguyện cầu Đức Phật A Di Đà từ bi phóng quang tiếp độ Hương linh vãng sanh cực lạc quốc

Vp BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

 

Bài khác nên xem

Chùm ảnh lễ phủ kỳ tang lễ Huynh trưởng Phổ Minh Trương Công Oai

Người Áo Lam

Lễ Nhập Quan – Phủ Kỳ Cố Huynh Trưởng GĐPTVN Nguyên Lam – LA THÀNH TỴ

Huệ Quang GĐPTVN

(BHD Gia Định) Hoạt động xã hội năm 2013 của GĐPT Đức Hưng

nhuanphap