BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Tổ chức Tổng Kết Năm Sinh Hoạt 2011

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Tổ chức Tổng Kết Năm Sinh Hoạt 2011

Sáng nay vào lúc 8h00 ngày 25.12.2011. BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Tổ chức Tổng Kết Năm Sinh Hoạt 2011, dưới sự chủ tọa của Anh Phó Trưởng Ban Như Thật Nguyễn Công Minh,  sự tham dự của quý Anh chị trong thường vụ, quý Anh chị Ủy viên, phụ tá ủy viên BHD TƯ GĐPT VN. ngoài ra còn quý Anh Đại diện Miền, Trưởng  Ban, Tổng Thư Ký, Nội Vụ, các Tỉnh thị trực thuộc.

Niệm danh hiệu Đức bổn sư ba lần,Chào cờ Sen Trắng, lời khai mạc của Anh Phó Trưởng ban, nêu rõ lý do tổ chức Tổng kết  năm sinh hoạt 2011.  Anh Tổng Thư ký thông qua chương trình phiên họp :

– Báo cáo công tác Phật sự của BHD TƯ thực hiện trong năm 2011

-Đề ra Đề án Hoạt động năm 2012

Đây là một phiên họp có số lượng Huynh trưởng tham dự đông  đảo, tinh thần đóng góp xây dựng cao trong không khí hòa khí, Anh Phó Trưởng Ban với vai trò Chủ tọa đã thể hiện được vai trò điều hành phiên họp đi đúng chương trình đề ra. Phiên họp kết thúc vào lúc 14h 30 cùng ngày.

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

Bài khác nên xem

Ngày Thứ 2 Lễ Tang cố HT cấp Dũng Nhật Hồng – Nguyễn Để

Cung An Chức Sự – Ban Tổ Chức Tang Lễ – Chương trình tang lễ HTr cấp Dũng Tâm Huy Phan Đình Thăng

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Quảng Đức Sài Gòn: Chu Niên 59 GĐPT Chánh Thọ

ducquang