BHD Trung Ương GĐPTVN Tổ Chức Gỉai Trình Luận Văn Hoàn Tất Bậc Lực Lần 6

          BHD Trung Ương  GĐPTVN Tổ Chức  Gỉai Trình Luận Văn Hoàn Tất Bậc Lực Lần 6 

 Sau gần 10 năm trời vì thiếu thiện duyên nên chương trình tu học Huynh trưởng vẫn chưa được các địa phương thực hiện ,mặc dù đã được Đại Hội Huynh tưởng toàn quốc lần thứ 8 vào năm 1973 tại Đà Nẵng thông qua.Cho đến năm 1995, sau hội nghị bất thường cấp Tấn và Đại diện BHD các địa phương họp tại trại trường GĐPT Việt Nam ở Đà Lạt, thành phần nhân sự BHDTƯ  được kiện tòan và Ban Điều Hành hàm thụ Bậc Lực Trung Ương ( bậc học cao nhất của tổ chức ) ,được hình thành để xúc tiến việc thực hiện chương trình tu học cho hàng Huynh Trưởng lãnh đạo ,sau hơn 20 năm gián đoạn vì thiếu cơ duyên tu học một cách có hệ thống. Và khóa đầu tiên bậc Lực  với thời gian 5 năm được đồng loạt khai khóa cùng lúc trên 13 địa điểm vào lúc 08 giờ ngày rằm tháng 7 năm Ất Hợi -Pl 2539 (1995) với số lượng 209 Huynh trưởng gồm 163 Huynh trưởng cấp Tín và 46 Huynh trưởng cấp Tập, thâm niên có tuổi đời bình quân trên 45 tuổi.

            Bước đầu mọi việc đều khó khăn , khóa đầu tiên tài liệu hầu như chưa có .Tuy vậy, với lòng thương vô hạn của Chư Tôn đức, quý Ngài  đêm ngày biên soạn nhằm cô đọng lại tinh yếu, của nội dung và nhất là tư tưởng của từng bộ kinh, để khi truyền đạt cho các anh chị học viên dể dàng tiếp thu một cách thấu đáo. Từ những ngày tháng đầu tiên chưa có được một tài liệu học cụ thể, thì đến nay bậc Lực đã có đủ trọn bộ 5 tập từ năm thứ nhất đến năm thứ năm, với những bài giảng của cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa ,Cố Hòa Thượng Thích Tâm Thanh, TT Tuệ Sỹ, TT Nguyên Giác, TT Khế đạo, ĐĐ T.Thông Đạt cùng Chư Tôn đức Tăng Ni tại các địa phương về bộ kinh Pháp Hoa, Thắng Man, Duy Ma, Kim Cương, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Duy thức cũng như bộ kinh Di Giáo dịch và chú giải của Đại Lão Hòa Thượng T.Trí Quang và bộ Nhân minh luận của Cố HT T. Đổng Quán , cũng như các đề tài về tinh thần và các bộ môn khác đã được các anh chị Huynh trưởng  thế hệ đi trước biên soạn một cách có hệ thống.

            Trong 16 năm qua , Ban Điều Hành bậc Lực Trung ương, đã quản lý số lượng Huynh trưởng các khóa trên 2000 Huynh trưởng học viên .Tuy nhiên trong nầy đã hoàn tất Luận văn kết khóa với số lượng 249 Học viên trên tổng số 421 Huynh trưởng tham dự. Số còn lại vì nhiều chướng duyên khác nhau vẫn chưa thể hoàn tất  giai đoạn cuối cùng, trong quá trình tu học của chính mình. Đến hôm nay trải dài suốt thời gian 25 năm với 16 khóa học từ đó hàng ngũ lãnh đạo từ trung ương đến cơ sở có dịp đi sâu vào tinh thần các bộ kinh đại thừa và đó cũng chính là tư lương, là vốn liếng, là nguồn năng lượng giúp tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam trụ vững trong cơn bão táp khốc liệt của thời đại trong 25 năm qua .

           Hôm nay ngày 01-01- 2012 . Ban Hướng Dẫn Trung Ương  GĐPT VN  tổ chức kỳ giải trình luận văn hoàn tất bậc lực  lần thứ 6 cho 35 anh chị Huynh Trưởng học viên bậc Lực  ( theo văn thư số 11.098/HDTƯ/NH ngày 21.11.2011) và 14 Huynh trưởng các khóa trước,  dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Hạnh Từ cố Vấn giáo lý GĐPT VN và Thượng Tọa Trú trì Chùa Phước Long Cam Ranh,  nơi tổ chức, có quý anh trong BHD Trung Ương : Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương Ủy Viên Nghiên Huấn(Chủ Tịch Hội Đồng Chấm giải trình  Luận văn hoàn tất bậc lực  Bậc Lực), Huynh Trưởng Phó Chủ Tịch Nguyên Lễ Trần Công Lộc (Ủy viên Nam Oanh Vũ BHD TƯ), Thư Ký Hội đồng Huynh trưởng phụ tá Nguyên Huấn Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng,  đại diện các Ban Hướng Dẫn : Camh Ranh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận v.vv  các nơi có Huynh Trưởng  về giải trình, cùng 49 Huynh trưởng học viên  các khóa ,qua các đề tài từ những bộ kinh đại thừa được hội đồng xét duyệt  thông qua có mặt. Buổi giải trình đạt nhiều thành quả tốt đẹp và kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày trong vòng tay thân ái, “gang thép ta chia tay đừng buồn”…,.

                                                                                                             Tâm Kim- VP BHD TƯ

Bài khác nên xem

BHD Gia Định: Kỳ thi bậc Định năm 2012

nhuanphap

Chương trình trực tuyến đêm thứ bảy: Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565 (14/4/Tân Sửu – 25/5/2021)

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tỗ chức thọ trì giới pháp Quan Trai lần I năm 2016

phuocthanh