BHD Quảng Đức tổ chức Khóa Tu Bát Quan Trai

Chủ Nhật, 07/04/2012 – 7:30 Ban hướng dẫn GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn đã tổ chức khóa tu Bát Quan Trai cho toàn thể Ban Hướng dẫn và huynh trưởng các gia đình. Với Ý niệm rằng huynh trưởng phải tập giũ bỏ mọi chuyện để rỗng rang trên đường đạo và các gia đình Phật tử đã tạm ngưng sinh hoạt ngày này mặc dù lễ Phật đản đã gần kề với bao nhiêu kế hoạch chương trình cần phải chuẩn bị. Hòa Thượng giới sư y pháp truyền thọ giới luật cho 65 giới tử và chia làm 2 thời bố tát: Phật tử trì ngũ giới và Phật tử thọ giới Bồ tát tại gia. Sau khi tụng ngũ giới – giới tử tập trung tụng khóa cầu an cho huynh trưởng Hồng Tâm – Nguyên Xưng Hùng, Ủy viên Văn Nghệ vượt qua ca phẫu thuật ngoại thần kinh não ở bệnh viện 115 Saigon – còn các huynh trưởng Bồ Tát giới thì tụng Phạm võng, bố tát 10 giới trọng 48 giới khinh cùng giới sư. Hòa Thượng cố vấn giáo hạnh đã có một thời Pháp thoại về công đức tu Bát Quan Trai Giới……

Nghi Xả giới đã hoàn mãn lúc 17 giờ cùng ngày

VP BHD GĐPT Quảng Đức

Bài khác nên xem

Khóa tu bát quan trai Huynh trưởng – Đoàn sinh Nữ Phật tử GĐPT Gia Định

nhuanphap

Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu viếng tang

Tâm Lễ

Lễ Báo Ân – GĐPT Từ Ân (BHD Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN