BHD Ninh Thuận Phân Ưu Huynh trưởng Cấp Tín – LÂM THỊ VUI

Nam Mô A Di Đà Phật

BHD GĐPT Ninh Thuận nhận được tin:

Huynh trưởng Cấp Tín GĐPT Việt Nam LÂM THỊ VUI
Pháp danh QUẢNG HIỀN, thọ Tại gia Bồ tát giới Pháp tự HẢI ĐỨC. Sinh năm: 1950 (Canh Dần)

Là Hiền Thê của HTr Cấp Tấn NGUYỄN VĂN NUÔI, Pháp danh TÂM DƯỠNG, Phụ tá Ủy viên Nghiên Huấn BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, Phó Trưởng ban Điều hành BHD GĐPT Biên Hòa

Thuận thế vô thường xả bỏ báo thân lúc 8g25 ngày 21 tháng 09 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 29.10.2018).
Toàn thể lam viên GĐPT Ninh Thuận nhất tâm nguyện cầu hương linh Huynh trưởng Cấp Tín LÂM THỊ VUI, Pháp danh QUẢNG HIỀN, thọ Tại gia Bồ tát giới Pháp tự HẢI ĐỨC
Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

Bài khác nên xem

Chương Trình Tang Lễ Cố HT cấp Dũng Nhật Hồng – Nguyễn Để

Người Áo Lam

Gia Đình Phật Tử Bình Định Thành kính phân ưu

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu

ducquang