BHD Ninh Thuận khai khóa bậc Định khóa 8

Theo chương trình hoạt động của GĐPT Ninh Thuận, sáng ngày 26/3/2017, tại Tổ đình Thiên Hưng, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Ban hướng dẫn GĐPT Ninh Thuận tổ chức Lễ Khai khóa tu học bậc Định 8 – năm 2017.

Buổi Lễ Khai khóa cung thỉnh Hòa thượng thượng Đổng hạ Quyên – Trụ trì Tổ đình Sắc tứ Thiên Hưng Tự, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Ninh Thuận quang lâm chứng minh và ban Đạo từ. Chủ tọa buổi Lễ có Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Lễ – Trần Công Lộc – Trưởng ban BHD GĐPT Ninh Thuận, Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Công – Lương Hoàng Đế – Phó trưởng ban BHD GĐPT Ninh Thuận, cùng sự hiện diện của các anh chị Ban viên, phụ tá Ban viên BHD GĐPT Ninh Thuận, quý Bác Gia trưởng, anh chị Liên Đoàn trưởng các đơn vị GĐPT trong tỉnh và toàn thể Huynh trưởng học viên bậc Định 8 – năm thứ nhất.

Sau phần nghi thức lễ hành chính, lễ khai khóa chính thức Quyết định thành lập Ban điều hành khóa tu học bậc Định 8 – năm 2017 gồm 5 thành viên do Huynh trưởng cấp Tấn – Tâm Quả – Nguyên Văn Kết – Phó tổng Thư ký BHD GĐPT Ninh Thuận Trưởng ban điều hành. Trong diễn văn khai khoá của anh Trưởng ban điều hành đã nhắn nhủ Huynh trưởng học viên “…sự phát lập tâm nguyện trung kiên với tổ chức chỉ có giá trị và ý nghĩa thật sự khi chúng ta có tu học, biết trao truyền cho đàn em, hy sinh vì đàn em của tổ chức áo lam GĐPT Việt Nam”. Huấn từ của anh Trưởng ban đã khuyến tấn tinh thần tu học của Huynh trưởng bậc Định 8 – GĐPT Ninh Thuận theo đúng tinh tấn tu học của tổ chức để phục vụ mục đích, lý tưởng của GĐPT Việt Nam. Đạo từ của Hòa thượng Cố vấn Giáo hạnh nhắc nhở người Huynh trưởng cần phải tâm niệm việc học và tu là luôn phải được song hành.

Lễ khai khóa tu học bậc Định 8 – năm 2017 của GĐPT Ninh Thuận hoàn thành viên mãn lúc 11 giờ, sau hội họp Huynh trưởng học viên và dây thân ái chia tay.

VP BHD GĐPT NINH THUẬN

Bài khác nên xem

Bản Tin Số 5 : Lễ Phúng Viếng Của BHD Ninh Thuận

phuocthanh

Hội Hiếu GĐPT Bình Phước

nhuanphap

Hiệp kỵ GĐPT Lâm Đồng

nhuanphap