Hội thảo Huynh trưởng Thiếu Nam và HTr ngành Đồng GĐPT Bình Thuận

Hơn 40 năm, kể từ sau 1975, Phật Giáo Việt Nam và Gia Đình Phật Tử Việt Nam chung chịu số phận nghiệt ngã, nội ma ngoại chướng vây bủa nghìn trùng, lắm lúc tưởng chừng như đột quỵ. Nhưng, nhờ năng lượng từ bi, chư tôn đức ân sư đùm bọc che chở, những huynh trưởng cao minh vô úy, vững vàng tay lái, đưa con thuyền lam hãnh tiến, phát triển từ quốc nội ra khắp bốn biển – năm châu

Trong thời gian gần đây, theo dòng chảy chuyển biến thời cuộc, làm tha hóa nếp sống nhân sinh, chuyện cơm áo gạo tiền làm ảnh hưởng đến đời sống Huynh trưởng, những trò chơi công nghệ ảo phóng tưởng làm bóp méo sức sống trẻ, đã ảnh hưởng ít nhiều đến sinh hoạt GĐPTVN

Qua đệ trình đề ánh sinh hoạt của Ủy viên Thiếu Nam và hai Ủy viên Ngành Đồng (Nam – Nữ), nhằm mục dích trau dồi kỷ năng cầm đoạn, định hướng sinh hoạt bắt kịp thời đại mới. Thường vụ Ban Hướng Dẫn Bình Thuận quyết định tổ chức Hội thảo Ngành Thiếu Nam và Ngành Đồng (Nam – Nữ) GĐPT tỉnh Bình Thuận

Ngày 01/10/2017, buổi lễ khai mạc hội thảo ngành Thiếu Nam và Ngành Đồng được diễn ra dưới ánh nắng chan hòa ấm áp của ngôi già lam thân yêu. Về chủ tọa chứng dự, có mặt của anh Tâm Minh – Trưởng ban Hướng dẫn, anh chị Phó Trưởng ban Hướng dẫn, các anh chị trong Ban Thường vụ BHD, các anh chị trong Hội đồng HTr cấp Tấn, các Ủy viên và phụ tá UV BHD, các anh chị đại diện BHD tại các huyện – thị và toàn thể Huynh trưởng cầm đoàn các đơn vị GĐPT trực thuộc Ban Hướng Dẫn Bình thuận. Toàn thể HTr Đoàn trưởng – Đoàn phó ngành Thiếu Nam, ngành Đồng (Nam – Nữ), có đơn vị, có mặt cả Gia trưởng – Liên Đoàn trưởng… từ các ngã hướng Bình thuận, hội tụ tham dự đông đảo. Sau lễ khai mạc, hội thảo được chia ra 2 ngành chuyên biệt, ngành Thiếu Nam riêng, ngành Đồng (Nam – Nữ) riêng

Qua một ngày hội thảo, mặc dù thời gian ít ỏi, các anh chị thuyết trình viên đã nỗ lực truyền đạt kiến thức sâu rộng đã tu học được, tâm tình truyền trao đến các hội thảo viên, nhiều loại hình sinh hoạt được trình bày sinh động, nhiều cầu hỏi được đặt ra, nhiều nút thắt được tháo gỡ, nhiều giải pháp được chủ tọa đoàn trao đổi – định hướng tận tình, làm nức lòng thính chúng. Kỳ vọng qua hội thảo lần này tạo thêm năng lượng, toàn thể HTr đầy đủ tư lương làm hành trang trở về lại đơn vị địa phương, đủ năng lực – nhiều sáng tạo điều hành – phát triển đoàn, phát triển GĐPT sở tại, góp phần vào sự nghiệp truyền đăng, làm quang huy tổ chức

                                                                                                          VP/BHD Bình Thuận

 

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Đại hội Huynh trưởng  Nhiệm kỳ  2020-2024

Tâm Lễ

Lễ tổng kết Phật sự năm 2014 của GĐPT Phước Khánh (BHD Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ húy nhật lần thứ 9 Huynh Trưởng Cấp Dũng TÂM CHÂU – NGUYỄN TRƯNG

phuocthanh