BHD Lâm Đồng tổ chức thi vượt bậc cho đoàn sinh

Ngày 28/1/2018, BHD Lâm Đổng tổ chức thi vượt bậc cho đoàn sinh sau mto65 năm sinh hoạt và tu học. Do điều kiện địa lý, nên việc tỏ chức thi sẽ do BĐD/BHD 3 khu vực tổ chức.
Đối với khu vực Đà Lạt đã có trên 80 đoàn sinh ngành Đồng và ngành Thiếu tham dự. Khu vực Đức Trọng _ Lâm Hà có trên 130 đoàn sinh ngành Đồng và ngành Thiếu tham dự.
Việc tổ chức thi cho các đoàn sinh đã thực hiện chu đáo.  Khu vực Đức Trọng – Lâm Hà   tổ chức sinh hoạt giao lưu giữa các đơn vị sau khi thi.
Dưới đây là một số hình ành thi của 2 khu vực Đà Lạt và Đức Trọng-Lâm Hà
VP.BHD Lâm Đồng

 

Bài khác nên xem

Thông tư số 2: Lễ tang Trưởng lão HT Thích Trí Quang

nhuanphap

Chúc mừng Chu niên lần thứ 50 – GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ Hiệp Kỵ năm 2015 của GĐPT Cam Ranh (Phần 2)

Huệ Quang GĐPTVN