BHD Lâm Đồng tổ chức thi vượt bậc cho đoàn sinh

Ngày 28/1/2018, BHD Lâm Đổng tổ chức thi vượt bậc cho đoàn sinh sau mto65 năm sinh hoạt và tu học. Do điều kiện địa lý, nên việc tỏ chức thi sẽ do BĐD/BHD 3 khu vực tổ chức.
Đối với khu vực Đà Lạt đã có trên 80 đoàn sinh ngành Đồng và ngành Thiếu tham dự. Khu vực Đức Trọng _ Lâm Hà có trên 130 đoàn sinh ngành Đồng và ngành Thiếu tham dự.
Việc tổ chức thi cho các đoàn sinh đã thực hiện chu đáo.  Khu vực Đức Trọng – Lâm Hà   tổ chức sinh hoạt giao lưu giữa các đơn vị sau khi thi.
Dưới đây là một số hình ành thi của 2 khu vực Đà Lạt và Đức Trọng-Lâm Hà
VP.BHD Lâm Đồng

 

Bài khác nên xem

GĐPT NINH THUẬN ĐẢNH LỄ GIÁC LINH HÒA THƯỢNG ÂN SƯ

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Cam Ranh đón mừng Đại lễ Phật đản PL 2557

nhuanphap

Trại liên đoàn CHÁNH KIẾN 04 – GĐPT Đức Tâm

datthinh