Ngành Nữ GĐPT Đak Lak kỷ niệm Ngày Hạnh

Hôm nay! Quy ngưỡng dưới đài sen ngự tọa, nương ánh từ dung, hóa hiện thân nữ của Ngài mà tùy duyên hóa độ. Chúng con những cánh chim Lam ngành nữ GĐPT Việt Nam nói chung và GĐPT Dak Lak nói riêng gồm cả ba thế hệ; bốn phương bay về hội tụ nơi chốn bình yên của ngôi bảo tự trang nghiêm, trên Pháp tòa Đại đức quang lâm chứng minh cho ngày Hạnh tròn đầy yêu thương, chúng con chúng em nguyện nương bóng thuyền từ mà tài bồi năng lượng hiểu biết yêu thương. Lấy tấm giương hiếu đạo của những bậc đàn anh đàn chị mà đặc biệt là quý chị gần 70 năm gắn bó keo sơn với tổ chức và đàn em mà không ngại gian lao khốn khó, thân nữ bộn bề đa đoan vẫn không chặn lối tin yêu. Những thăng trầm cuộc đời và chướng duyên áo Lam gặp phải, nhưng các chị vẫn không sờn lòng mà còn là những thử thách cho chí nguyện kiên cường. Chúng em nguyện gìn giữ những tinh hoa mà cả đời quý chị đã sắt son cho hoa Lam tươi thắm và cũng xin học hạnh kham nhẫn để hóa giải những trăn trở thao thức cho tổ chức mãi trường tồn.
Tấm gương chị Tâm Chánh – Hoàng Thị Kim Cúc suốt đời tận tụy cho tổ chức và đàn em đến hơi thở cuối cùng vẫn còn đó, một Yến Phi đã hiến thân mình cho đạo pháp, tổ quốc non sông bình yên đồng vọng âm vang. Vẫn mãi là ánh đuốc soi đường chỉ lối cho chúng em tiếp bước cho tròn tâm nguyện
Hôm nay đạo tràng khai diễn
Giờ này thánh lễ cử hành
Kính dâng hoa giác đôi cành
Phụng hiến hương lòng một đãnh
Cúng dường Quan Âm tịnh thánh
Lễ bái Bồ tát mẹ hiền
Ngưỡng mong Đại sĩ linh thiêng
Dũ ánh quang minh chứng giám!
NAM MÔ TẦM THANH CỨU KHỔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Tin và hình ảnh: GĐPT Dak Lak

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức giai đoạn 2 liên trại huấn luyện HT A Dục 11- Lộc Uyển 17

Tâm Lễ

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam – Đảnh Lễ Giác Linh

ducquang

Nhạc Karaoke: Đạo Kỳ Phật Giáo – Chúc Linh

ducquang