BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức thi vượt bậc cho các Đoàn Sinh Ngành Đồng và Ngành Thiếu

Sáng ngày 06/1/2013 trời Đàlạt lạnh, rét và mưa lất phất do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bảo số 1. Tuy thời tiết không thuận lợi nhưng không cản bước chân của các em Ngành Oanh và Thiếu của các đơn vị tại Đà lạt tập trung về tại Chùa Pháp Hoa để tham dự kỳ thi vượt bậc năm 2012 do BHD.Lâm Đồng tổ chức. Có 86 em thuộc đơn vị Pháp Hoa, Vương Xá, Viên Quang, Linh Sơn tham dự kỳ thi. Các Anh, chị thành viên BHD.Lâm Đồng đã về tham dự và động viên tinh thần các em.
Sau nghi thức lễ Phật, lễ Đoàn, các em đã thực hiện chương trình thi vượt bậc theo đúng quy định. Sau buổi thi các em đã được các anh chị trưởng cho sinh hoạt giao lưu đến 15g chia tay. Đồng thời tại 2 khu vực Đức Trọng-Lâm Hà và Phía Nam cũng tiến hành tổ chức cho các em tại khu vực thi cùng thời gian trên.
VP.BHD.Lâm Đồng


Bài khác nên xem

BHD GĐPT Khánh Hoà tổ chức thi kết khoá: Kiên -Trì – Định – Lực

phuocthanh

GĐPT Cam Ranh tu Bát Quan Trai Giới lần 2 – năm 2016

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Cam Ranh tổ chức thi kết khóa Bậc học Huynh trưởng và Đoàn sinh năm 2014

Huệ Quang GĐPTVN