BHD Lâm Đồng: Phân ưu

TayPhuongTamThanh_01

BHD GĐPT Lâm Đồng

Trại sinh Phú Lâu Na 1

Trại sinh Vạn Hạnh V Lâm Đồng

Nhất tâm nguyện cầu mười phương chư Phật thùy từ phóng đại hào quang tiếp độ Chơn Linh HTr cấp Dũng Thiên Tịnh – Lê Văn Nghệ siêu sanh lạc quốc

Thành tâm chia sẻ nỗi mất mát to lớn này đến với tang gia hiếu quyến

 Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

GĐPT Khánh Hòa: Lễ Hiệp kỵ năm Quý Mão (PL.2567 – DL.2023)

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Bình Định Thành kính bái vọng cố Đại lão Hoà Thượng Thích Hộ Giác

phuocthanh

Trại hè vùng Trúc Lâm – BHD GĐPT Đồng Nai năm 2012

phuocthanh