BHD Lâm Đồng: Phân ưu

TayPhuongTamThanh_01

BHD GĐPT Lâm Đồng

Trại sinh Phú Lâu Na 1

Trại sinh Vạn Hạnh V Lâm Đồng

Nhất tâm nguyện cầu mười phương chư Phật thùy từ phóng đại hào quang tiếp độ Chơn Linh HTr cấp Dũng Thiên Tịnh – Lê Văn Nghệ siêu sanh lạc quốc

Thành tâm chia sẻ nỗi mất mát to lớn này đến với tang gia hiếu quyến

 Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Cam Ranh công nhận chính thức GĐPT Từ Hiệp

phuocthanh

GĐPT Phước Duyên (BHD Thừa Thiên ) tổ chức Lễ Khai Giảng lớp tiếng Anh từ thiện

phuocthanh

Kỷ niệm Chu Niên lần thứ tư trang nhà GĐPT Việt Nam trên Thế Giới

phuocthanh